Stockholm växer!


25 maj 2010 13 september 2011

Seminarier


En seminarieserie som diskuterar hur Stockholm ska gestaltas. I samarbete med Stadsbyggnadskontoret.


Stadsbyggnadskontoret och Färgfabriken anordnar en seminarieserie inom ramen för ett nytt arkitekturprogram för Stockholm.

Hur ska Stockholm gestaltas? Vilken stad vill vi ha i framtiden? Vilka behov behöver vi uppmärksamma när det gäller miljö, inflyttning, nya boendeformer, värderingar och identitet?

Just nu pågår det många olika diskussioner om hur Stockholm ska utvecklas och gestaltas, mest med fokus på enskilda projekt i innerstaden. Stadsbyggnadskontoret har samtidigt ett uppdrag att se över den över tio år gamla byggnadsordningen. Behöver vi ett arkitekturprogram för Stockholm?

Färgfabriken och stadsbyggnadskontoret vill öppna en ny och framåtblickande diskussion om hela Stockholm. Hur arbetar vi för att satsningar i ytterstaden ska få samma tyngd och kvalitet som de ofta mer högprofilerade projekten i innerstaden? Vi ska också fokusera på några tyngdpunkter i ytterstaden och utveckla samband mellan dessa. Vad ställer det för krav på gestaltning och bevarande av de kvaliteter som finns? Detta seminarium är en fortsättning på det samtal om Stockholms framtid som inleddes i framtagandet av ny översiktsplan. Nu tar vi frågan vidare från var och varför till hur?

Seminarieserien Stockholm växer! består av tre delar.