Spatial Works – Variationer inom installationskonsten


22 maj 2009 9 augusti 2009

Grupputställning
Stora salen, Färgfabriken

Konstnärer: Jason Dodge, Tris Vonna-Michell, Alicja Kwade, Olafur Eliasson


Utställningen Spatial Works har samlat internationella konstnärer i ett försök att exemplifiera variationer inom installationskonsten.


Terminologin gällande de mer rumsliga verken är i det samtida språket begränsat. Installation, som term, är nu vilket verk som helst i vilket utrymme som helst. Ett suddigt utryck för någon slags spatialt kännetecknande. Genom att identifiera och artikulera olika manér av rumsliga verk har konstnärerna Jason Dodge, Tris Vonna-Michell, Alicja Kwade och Olafur Eliasson bjudits in att visa verk som i terminologin anses vara installationer men i utställningen exemplifierar variationerna av rumslig konst. Den konceptuella tanken om variationer inom spatiala verk och den bristande terminologin kommer från den forskning Theodor Ringborg gjort under sin tid på Konstfack. Som ett MA-thesis arbete från WIRE, curator programmet på Konstfack, har han arbetat med installation som begrepp och som konst. Forskningen presenteras i den katalogen som följer utställningen.

Medverkande konstnärer

Jason Dodge (f. 1969) – visar i utställningen två verk. Above the Weather (2008) samt ett nytt verk producerat i Stockholm. Jason Dodge lever och arbetar i Berlin och New York. Hans verk finns bland annat i samlingarna hos Guggenheim Museum i New York och Moderna Museet i Stockholm.

Tris Vonna-Michell (f. 1982) – presenterar ett unikt verk baserat på hans performance hahn/huhn. Tris Vonna-Michell arbetar i Stockholm. Han utexaminerades från The Städelshule Art Academy och belönades nyligen med Ars Viva.

Alicja Kwade (f. 1979) – presenterar tre nyproducerade verk, visade för första gången i utställningen. Alicja Kwade bor och arbetar i Berlin. Hon belönades 2008 med Piepenbrock Förderpreis Für Skulptur.

Olafur Eliasson (f. 1967) – visar verket `Your Space Embracer´. Olafur Eliasson studerade på Det Kongelige Danske Kunstakademi och bor och arbetar i Berlin och Köpenhamn.


I samarbete med

Polska Institutet och Konstfack