Restless – En ny generation designers visar upp sig


30 januari 2004 5 mars 2004

Projektrummen, Färgfabriken

Medverkande: Sonics (Christopher Robin och Mathias Wagmo)


Sonics (Christopher Robin och Mathias Wagmo) är en ung designduo som med utställningen Restless gör sin utställningsdebut. I två av projektrummen på Färgfabriken presenterar de ”nya rum för design”, genom objekt och miljöer där inspirationen kommer från Pacman, skateboard, surf och Batman.


Det handlar om design för en generation uppvuxen med TV-spel, kung-fu filmer och sms. Sonics tycks mena att medan man i designdebatten fortfarande bråkar om den ena eller andra formideologin så missar man det faktum att nya beteenden och vanor hos en yngre generation helt förbisetts av designindustrin. En målgrupp som hunnit bli både stor och inflytelserik. För hur ser till exempel en stol som är anpassad för Playstation ut?

Färgfabriken tog med utställningen Invisible Wealth, sommaren 2003, ett samlat steg för att fördjupa diskussionen om design och designbegreppet. Under 2004 fortsätter undersökningen. Utställningen Restless med Sonics inleder serien. Restless öppnar parallellt med 00 av Inredningar utföres och Design Film Pool Cinemix, som en inledning av I/u/We 2004, ett projekt av Färgfabriken och Länsstyrelsen.