Sonic Fabric of Subversion – Performance med Paola Torres Núñez del Prado


20 april

Premiär för Paola Torres Núñez del Prados performanceverk Sonic Fabric of Subversion. 

Lilla salen, entréplanet

21.00 under Kulturnatt Stockholm 

 


Konstnären Paola Torres Núñez del Prado är en pionjär i sättet att kombinera digitala och taktila element i sin praktik. Hon arbetar taktilt, multidisciplinärt och multimedialt inom textil konst, måleri, video, ljud och digitala medier. Under många år har hon arbetat med så kallade Singing Textiles, där hon enkelt uttryckt omvandlar peruanska textilier till ljudvågor.

Under Kulturnatt Stockholm är det urpremiär för hennes Singing Textiles-verk Sonic Fabric of Subversion. Ett verk som relaterar till utställningen El Sur i Stora salen och berör miljöförstöring, förtryck och folkliga protester i Peru. 

Paola Torres Núñez del Prados performance varar cirka 20 minuter. Därefter kommer hon att berätta om sin praktik och det finns möjlighet att ställa frågor. 

Om konstnären 

Paola Torres Núñez del Prado är utbildad vid Hunter College i New York, Kungl. Konsthögskolan i Stockholm samt vid Södertörns högskola. För närvarande är hon doktorand vid Stockholms konstnärliga högskola. Hon har fått pris Prix Ars Electronica, varit resident i Googles Artists + Machine Intelligence-programmet (AMI) och fått Stockholms stas kulturstipendium. Hon finns representerad på Malmö Konstmuseum och Statens konstråd. 


Toppbild: Paola Torres Núñez del Prado vid ett tidigare performance. Foto: Rupa Flores.