I relation till Jan Håfströms Walker – Parallella utställningar i projektrummen


28 april 2001 23 september 2001

Två parallella utställningar
Projektrummen, Färgfabriken

Konstnärer: Sergey Schvemberger respektive Matthias Johansson


Den ryske konstnären Sergey Schvemberger öppnar den 28:e april, parallellt med Jan Håfströms Walker, en utställning i de två främre projektrummen på Färgfabriken. Samtidigt visas i det inre projektrummet en installation av fotografen Matthias Johansson.


Schvemberger har en bakgrund som en av Rysslands finaste grafiska konstnärer, där hans cyllografier blivit föremål för både internationella utställningar och en rad olika konstnärsböcker, där Schvemberger arbetat med bl a Shakespeares och Homeros texter. Han är väl förankrad i en rysk grafisk tradition, men har utvecklade tidigt mediet mot ett fragmentiserat bildspråk av en mycket säregen karaktär. Senare har han sökt sig mot andra och nya konstformer, alltifrån performance och måleri till video- och dataanimering. Det intressanta är dock att han tagit med sig sitt grafiska arbete in i den nya konstformerna – som tillsammans utgör ett mycket rikt och ovanligt konstnärskap. Schvemberger är också aktiv som utställningsarrangör och innehar posten som direktör för den nya samtida konstcentrat vid universitetet i S:t Petersburg. Han är också rektor för den nya Curatorskolan vid universitetet. Utställningen på Färgfabriken blir den första i väst där han samlar sin olika aktiviteter på en och samma utställning. Sergey Schvemberger kommer att närvara på Färgfabriken under vernissagedagen.

Som en brygga mellan Jan Håfströms utställning i stora salen och Sergey Schvembergers finns i det inre projektrummet en installation av fotografen Matthias Johanson, där han visar bilder tagna under Jan Håfströms två resor till Ryssland som föregått utställningen på Färgfabriken. Johansson, som bland annat ställde ut på Malmö Konsthall i samband med Louise Bourgeois utställning, har följt inte bara Håfströms arbete utan gjort resorna till sina egna projekt genom att delta som en iakttagare. Detta unika fotomaterial, som också spelar en viktig roll i den bok/katalog som Färgfabriken publicerar i samband med Jan Håfströms utställning, baserat på ett enormt stort underlag av snapshots, har nu sammanställts och bearbetats för utställningen på Färgfabriken.