Samtal Lövholmen – Historia, nutid, framtid


21 februari 2019

Publikt samtal
Kaféet, Färgfabriken

Medverkande: Karolina Keyzer, arkitekt; Joacim Diaz Björk, Lindéngruppen; Dan Lageryd, Föreningen Färgkontoret; Madeleine Kozma, Platform Stockholm; Siri Andersson, Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Moderator: Svante Helmbæk Tirén


Vad händer i det till synes övergivna industriområdet runt Färgfabriken, som ska göras om till bostadsområde? Hur har platsen fått den karaktär den har idag? Vad vet vi om framtiden? Vem byggs det för och hur kan man påverka? Vad händer med de hundratals konstnärer som verkar här idag?


Under 2019 arrangerar Färgfabriken en rad aktiviteter kring Lövholmen, industriområdet där konsthallen ligger! Vi vill bidra till förståelse för platsen och vad som händer på området, till idéutbyte och inspirerande utblickar. Alla som har intresse av platsen är välkomna. Bor eller verkar du i närområdet? Vill du veta mer om Lövholmens historia eller vad som planeras? Har du egna minnen, berättelser eller idéer för Lövholmen? Eller har du ett allmänt intresse av industrihistoria, stadsbyggnad och kulturens roll i stadsutvecklingen?

Reflektioner efter mötet

Salen var fullsatt när Färgfabrikens första samtal om Lövholmen för i år drog igång. Engagemanget var stort och diskussionerna intensiva. Hur organiserar vi oss för att kunna påverka morgondagens Lövholmen? Vilka delar kan staden styra och vad vill de privata markägarna? Nedan kan du läsa några reflektioner efter mötet.

En liten stadsdel till ytan, men med stor betydelse för framtidens Stockholm!