Samtal inom Open Studio Lövholmen – Om områdets historia, byggnader och rivningar


24 november 2022

Samtal med arkitekt Gerda Persson inom ramen för Open Studio Lövholmen
Projektrum 2, Färgfabriken

16.30–17.30 Fri entré

Samtalsledare: Jessica Rydén


Välkommen till  ett samtal där arkitekten Gerda Persson reflekterar över sitt arbete om platsen Lövholmen, dess historia och byggnader! 

Mellan den 15 oktober och 27 november är arkitekten Gerda Persson inbjuden att verka i Färgfabrikens Open Studio Lövholmen. Här undersöker hon Lövholmen i förändring sedan slutet av 1700-talet.

I rapporten Demolition Desires ger hon en historisk översikt av byggnaderna på Lövholmen fram till idag och de rivningar som genomförts eller nu planeras. Hon menar att vårt förhållande till Lövholmens byggnader säger mycket om vår syn på arkitektur, historia och miljö. Inte minst gäller det rivningen av Spredfabriken, som enligt Gerda Persson var ett enormt resursslöseri och suddade ut en bit viktigt samtidshistoria.

Bild: Lövholmen idag. Ännu har inga nya byggnader uppförts efter rivningen av Spredfabriken.


Kontakt

Jessica Rydén
kommunikatör
jessica@fargfabriken.se