Så bygger vi överkomliga bostäder


17 maj 2017

En heldag med seminarium och workshop


Boverket i samverkan med Färgfabriken bjuder in till en träff med Boverkets nätverk för mindre bostäder.


Vi vill genomlysa aktuella och framtida tankar för hur vi ska bygga mindre och billigare bostäder för de 20 procent av befolkningen som Boverket menar står långt från bostadsmarknaden. Kan problemet lösas på marknadens villkor: med serietillverkade hus och enklare regler?

Boverket berättar om de senaste förslagen på det området. Eller behövs en ny social bostadspolitik? Flera talare ger sina perspektiv på frågan, bland annat. Lennart Weiss, Veidekke, Anna Granath Hanson, KTH. Hur ser vi till att få med kvaliteter som funktionsblandning och social blandning i de nya stadsdelar som byggs?

Boverket informerar om serietillverkade hus för en enklare och snabbare byggprocess, byggregler på PBL Kunskapsbank, olika stöd för byggandet med mera. Workshop under ledning av Färgfabriken och Newly Arrived Architects in Sweden.

Detta är den första av två träffar under året där Boverket samverkar med Färgfabriken.

Program

09.00
Välkommen!
Maria Petersson, verksamhetssamordnare Boverket, Anders Bergmark, Färgfabriken.

Social bostadspolitik regeringen tillhanda
Lennart Weiss, Veidekke.

Hur ser bostadssituationen ut i omvärlden?
Anna Granath Hansson, KTH.

Kostnader och konsekvenser av detaljerade krav och råd i Boverkets Byggregler
Matilda Bäcklund, Arkitema Architects.

En övergripande översyn av byggreglerna
Kurt Eliasson, Kommittén för modernare byggregler.

10.45 Paus

11.00
Och hur löser vi det här då? Workshop baserad på två givna livssituationer där vi kartlägger frågorna kring hur vi kan bygga fler mindre, överkomliga bostäder.
Ahmed Alaydi, Newly Arrived Architects/Brunnberg Forshed och Anna Holand, ÅF Reinertsen AS.

12.00-13.15 Nätverkslunch.

Tema: Blandade kvarter: Form, utformning, byggande

Den överkomliga och socialt blandade stadsdelen, hur ser den ut? Hur kombinerar vi serietillverkning med variation? Serietillverkade hus för en enklare och snabbare byggprocess
Thomas Johansson, projektledare Boverket.

Erfarenheter från första bygget av Snabba hus
Andreas Martin Löf, arkitekt i projekten: Snabba hus i Västberga och Junior Living i Knivsta.

Drygt 100 nya vägledningar om BBR och EKS på PBL kunskapsbanken!
Ingrid Hernsell Norling, enhetschef Boverket.

14.10 Paus

14.30 Workshop: Serietillverkade hus i blandade kvarter

Hur ser vi till att bygga mångfunktionella hållbara kvarter med hög arkitektonisk kvalitet samtidigt som vi tar till oss fördelar av exempelvis serietillverkade hus? Workshop tillsammans med Jan Rydén, Färgfabriken och Ahmed Alaydi/NAAIS. Boverkets stöd för ett ökat bostadsbyggande
Per Lindkvist, enhetschef Boverket.

Summering av dagen
Maria Petersson och Anders Bergmark.

16.00
Slut