Performative Design – I samarbete med KTH


24 augusti 2009 30 augusti 2009

Elevutställning

Performative Design Studio 2008/2009: Lotta Alm, Luis Borunda, Anna Jacobson, Katarina Jacobsson, Johan Knutas, Henning Hagen Kolaas, Ivo Lejon, Tove Leander, Petra Lindfors, Kai Lun Chua, Christian Madsén, Alexandra Magnusson, Antony Maitz , Mikhail Orlov, Andreas Part, Daniele Profeta, Einar Rodhe, Jonathan Wolfe

Curatorer Marcelyn Gow, Ulrika Karlsson och Daniel Norell

Utställningsdesign: Anna Jacobson och Einar Rodhe


En utställning om arkitektur och performativitet i samarbete med KTH.


Utställningen Performative Design på Färgfabriken, är ett samarbete mellan KTH Arkitekturskolan/Performative Design Studio och Färgfabriken. Begreppet performativitet har använts på olika sätt inom arkitekturen. I denna utställning vänds fokus från representation och symbolvärden till ett intresse för det performativa. Det handlar om hur arkitekturen verkar och vilken påverkan eller effekt den har på oss och på vår miljö, utifrån ett tekniskt, ekologiskt, kulturellt så väl som ett estetiskt perspektiv.

Utställningen är organiserad runt en serie arkitektoniska egenskaper: bladad, flytkraft, lattice, luminositet, porositet, utbuktningar, svullen, ådring, och viskositet. Dessa var några av de egenskaper som studenterna bearbetade under läsåret 2008/2009 i Performative Design Studion, som leddes av lärarna Marcelyn Gow, Ulrika Karlsson och Daniel Norell.


Tack till

Nyréns Arkitektkontor, Solidmakarna, Z Corporation, Sandellsandberg.