Oönskat – En utställning som vänder på begreppen


13 september 2012 21 oktober 2012

Projektrummen, Färgfabriken

Konstnärer: Anne Wahrolén Sherman och Finn Ahlgren


I september intas projektrummen på Färgfabriken av Anne Wahrolén Sherman och Finn Ahlgren som under en månads tid kommer att bygga upp en inredning i gränslandet mellan möbler, skräp och konst.


Konstnärerna kommer att vara på plats på Färgfabriken fem dagar i veckan, åtta timmar om dagen och processen kommer hela tiden vara öppen och tillgänglig för allmänheten. Allt dokumenteras hela tiden digitalt (stop-motion) och korta utsnitt publiceras kontinuerligt på Färgfabrikens hemsida.

Materialet kommer att vara det bortslängda och det återvunna. Främst möbler och diverse trä. Resultatet kommer inte att vara givet på förhand utan kommer att starta med en invigning där materialet, deltagarna, besökarna och diskussionerna mellan dessa tre kommer att stå i centrum. Projektet kommer en månad senare att avslutas med ett vernissage där det färdiga arbetet visas upp.

Materialvalet är det väsentliga och centrala i projektet. Det utgår från vårt intresse för det refuserade, det fula, det ingen vill ha. Det bortslängda materialet besitter en historia som ingen är intresserad av och det är i ögonblicket då det blir värdelöst som det blir värdefullt för oss. Vi vänder på begreppen och skapar på så sätt ett helt nytt material. Materialet kan då kontrollera och styra oss, och helt nya former och objekt kan uppstå.

Genom att visa upp processen som en utställning inför publik, kommer både materialet, besökarna och konstnärerna själva att skapa ett unikt kreativt klimat. Allt visas upp, skisserna, misstagen, de dåliga idéerna, det refuserade, då de automatiskt ingår i utställningen.

Om konstnärerna

Anne Wahrolén Sherman har en bakgrund som fotograf och intresset för de egenskaper fotografiet har manifesteras tydligt i arbetet med installationer och objekt. De mest grundläggande aspekterna och konsekvenserna av fotografi, att inrama och att stoppa tiden är vanligt förekommande i hennes arbete. Genom att ta det tvådimensionella och göra det tredimensionellt, iscensatt ofta av vardagliga föremål som söndras och byggs upp, skapar Anne en underliggande spänning i den mest vardagliga miljön.

Finn Ahlgren bygger möbler av lastpallar under företaget ”Godspeed”. Tidigare byggdes alla möbler på tid vilket man ser tydliga spår av idag. Det finns inga skisser eller planer, bara en vag idé om ett objekt. Intresset för det återvunna har gått från lastpallen som finns kvar, till de överblivna, oanvändbara träbitarna, som nu återanvänds som byggmaterial till möbler.


Med stöd från

Konstnärsnämnden och Sveriges bildkonstnärsfond