Ola Pehrson Retrospektiv


2 september 2009 8 november 2009

Separatutställning
Stora salen, Färgfabriken

Curatorer: Anneli Bäckman, Joa Ljungberg, Saša Nabergoj


En djupdykning in i Ola Pehrsons konstnärskap.


I Ola Pehrsons konstnärskap rör vi oss med snabbhet mellan mentala representationer och tankefigurer till virituella världar och skenvärldar. Centralt är intresset för det mänskliga beteendet, vad som styr det och hur det kan manipuleras. Intresset för hur vi uppfattar verkligheten och hur denna uppfattning sedan formar rörelsemönster och beteende manifesterades redan tidigt då Ola, i början av sin kariär, konstruerade en typ av glasögon genom vilka användaren fick en rapphönas synfält. Fascinationen över vår perception, resulterade även i verk som på olika sätt handlar om information och media, och om de mekanismer som gör att vi bedömmer något som trovärdig eller icke trovärdig.

Olas konstnärskap har på så sätt starka beröringspunkter med den kongnitiva vetenskapen och i ett flertal verk återkom han till en av vår samtids mest betingande krafter; den globaliserade marknaden: Denna månghövdade och till synes allsmäktiga makt som vi alla kommit att bli en del utav, och som ibland håller oss under armarna – ja får oss att flyga, för att i nästa stund nyckfullt släppa oss i fritt fall. Trots sin konceptuella underfundighet stannar Ola Pehrsons konstverk aldrig vid smart satir utan glider över både i andliga och surrealisitska gränsland och väcker högst existentiella frågeställningar med beröringspunkter ända tillbaka till Platons idélära. Men samtidigt som konstverken leder oss ut på de djupaste farvatten, för de oss nästan alltid tillbaka till den ”lilla världen”; och mer precis till konstnärens föräldrarhem, en förtortsvilla i Skälby utanför Stockholm.

I Olas konstnärskap framträder föräldrarhemmet i olika skepnader och tycks sväva omkring i ett besynnerligt universum där kapitalismens väsen existerar bland andra svårgripara krafter och betingelser. Ibland drar sig perspektivet långt tillbaka och vi tycks betrakta förortsvillan och människorna som bor där från ett utommänskligt plan, för att i nästa stund dras ända in i mamma Berits kök, och djupare ned i det undermedvetnas irrgångar.

Om konstnären

Ola Pehrson föddes 1964 och utbildde sig till konstnär på Idun Lovén och på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Han fick sitt publika genombrott 1999 med verket Yucca Invest Trading Plant som bland annat visades på Tensta konsthall och på Moderna Museet i Stockholm. Vid sin död, i april 2006, hade Olas konstnärskap väckt stort internationellt intresse. Hans verk hade visats på tre kontinenter och det som kom att bli hans sista, Hunt for the Unabomber, väckte stor uppmärksamhet när det ställdes ut på Istanbulbiennalen (2003) och på Sao Paolobiennalen (2006). Verket köptes in av Moderna Museets år 2005.