Gravity of light – Bländande rumsinstallation utforskar ljus och mörker


13 november 2004 9 januari 2005

Installation
Stora salen, Färgfabriken

Konstnärer: Mike Starn och Doug Starn


Höstens stora utställning på Färgfabriken är Gravity of Light med Mike & Doug Starn från New York. Det är ett mycket speciellt projekt som utvecklats i över tre års tid i dialog med en lång rad tekniker och forskare. På Färgfabriken får det sin världspremiär innan det går vidare mot konsthallar och museer runt om i världen. Utställningen har av tidskriften Art Forum redan innan den öppnar valts till en av de internationellt tio viktigaste utställningarna under 2004.


Mike & Doug Starn har sedan de slog igenom i slutet av 80-talet utforskat ljuset som fenomen, i hela dess komplexitet. De fascineras av dubbelheten: ljus och mörker, upplysning och förtätning, energi och utslocknande. Deras huvudsakliga arbetsredskap har varit kameran – också det en teknik som är baserad på slutarens upptagning av ljus och mörker. Med Gravity of Light tar de sitt konstnärskap till ett helt nytt skede – med en minst sagt spektakulär rumsinstallation.

I centrum och som enda ljuskälla i hela stora salen på Färgfabriken står en rekonstruktion av ”the carbon arch lamp” – båglampan, den uppfinning som sedemera ledde till såväl svetslågan som glödlampan. Denna uppfanns 1804 i England av Sir Humphry Davy och producerar ett mycket starkt vitt sken genom två kolstavar som genomströmmas av elektricitet när de möter varandra. Upplevelsen kan närmast liknas vid att möta en sol inomhus – där vi som åskådare blir som insekten inför ljuslågan på en ljusstake. Ljuskällan kommer att producera viss UV-strålning och viss magnetisk strålning, vilket även solen producerar. Detta gör att besökarna bör betrakta verket med försiktighet. Runt om på väggarna hänger sju stora fotografiska verk, framkallade på tunt rispapper och enkelt uppnålade på väggarna. I skenet av ”the carbon arch lamp” uppstår ett märkligt fenomen. Å ena sidan dras vi mot den starka ljuskällan, å andra sidan skapar lampans puls en märklig rörelse hos verken. Konst har alltid handlat om hur vi ser och uppfattar verkligheten. Med Gravity of Light tar Mike & Doug Starn ett mer radikalt grepp kring just detta. Så starkt att man som åskådare först ryggar tillbaka – för att sedan kunna betrakta bilder på ett helt nytt sätt.

Mike and Doug Starn är själva i Stockholm för att montera sin installation med hela sitt team från New York. De kommer att närvara vid vernissage den 13:e november. Till utställningen producerar Färgfabriken en bok som kommer att ligga klar innan årsskiftet. Parallellt med utställningen på Färgfabriken visar Wetterling Gallery en utställning med nya verk av Mike & Doug Starn som öppnar samma dag. Under vernissagedagen kommer en shutttlebus att finnas för transport mellan utställningarna. Gemensam vernissagefest blir på Färgfabriken.