Marie Sester THREATBOX.us


17 november 2007 13 januari 2008

Separatutställning


THREATBOX.us är en installation av Los Angeles-baserade franska konstnären Marie Sester. Det är hennes första separatutställning i Sverige.


THREATBOX.us handlar om visualitet, utsatthet och bevakning. Besökaren dras rätt in i ett bombardemang av ihopklippta sekvenser från krig, dataspel, övervakningskameror och nyhetskanaler. På en vägg som löper från golvet ända upp till taknocken i Färgfabrikens stora sal kommer en robotprojektor att visa en rörlig bild som förvandlas till ett sökarljus. Ljuset kommer att slumpvis välja ut och jaga vissa besökare. THREATBOX.us för oss rätt in i ett tillstånd av utsatthet och övervakning, och suddar ut gränsen mellan konst och betraktare. Besökaren blir ”targeted” och samtidigt en integrerad del av verket.

Om konstnären

Marie Sester har blivit internationellt mycket uppmärksammad inte minst för sina installationer i det offentliga rummet. I projekt som ACCESS och BE(AM) har hon vävt samman högteknologi med en träffsäker analys av dagens bevakningssamhälle, och på ett bokstavligt sätt dragit in betraktaren i verken. Marie Sester undersöker hur dagens visuella medier formar och organiserar civilisationer på ett ideologiskt och kulturellt plan.

Fördjupning

Läs gärna utställningstext av Emilia Rosenqvist, tillgänglig här som pdf.


I samarbete med

Franska Institutet i Stockholm och LaBoral i Spanien