Mariana Silva Varela Expedition Magallanes


13 april 12 maj

Separatutställning
Projektrummet, Färgfabriken

Curator: Maya Nagano Holm

 


Utställningen tar sin utgångspunkt i Mariana Silva Varelas efterforskningar kring den svenska polarforskaren Otto Nordenskjölds expedition i Patagonien och området Magallanes i södra Sydamerika i slutet av 1800-talet. Med textila vävar i material som ull, lin och guld följer konstnären berättelserna kring resan och den koloniala händelseutveckling som den svenska expeditionen var en del av.

På Färgfabriken visas sex verk ur Expedition Magallanes. På en dubbelvävd poncho i ull, Rescue Blanket (2020), projiceras en stumfilm från 1910 inspelad i Patagonien av en italiensk missionär. Landskap, individer och händelser uppenbarar sig samtidigt som de bryter mot ponchons väv och förblir fragmenterade. Även i Springhill (2023) och Xumanx (2023) framträder gestalter ur väven mot ljuset, och i Torre de los Paines 1 (2023) och Cordillera Darwin (2023) skildras de landskap som utmärker regionen än idag. Verket Ramon (2022) har Silva Varela vävt utifrån ett fotografi från betydligt senare tid än stumfilmen, taget under militärkuppen i Chile år 1973. De olika vävarna knyter an till och belyser relationer och rörelser som funnits mellan Chile och Sverige genom historien. 

När ljuset faller på trådarna lämnar de skuggor likt hur minnen och fragment ur historien gör sig påminda och närvarande i nuet. Silva Varela tolkar om det historiska material hon möter och utforskar ett parallellt världsskapande där nya figurer och landskap framträder som skepnader mot rummets väggar.

Under den period som den svenska expeditionen befann sig i Patagonien pågick ett folkmord av Selk’nam-folket, ett av regionens urfolk. Detta folkmord begicks av europeiska fårfarmägare, missionärer och guldgrävare, under den då pågående kolonialiseringen och guldrushen i Patagonien. I samband med sin expedition förde Otto Nordenskjöld med sig mänskliga kvarlevor från tre Selk’nam-män till Sverige. Dessa vilar än idag i svenska universitetsarkiv.

Med glänsande skimmer och djupa skuggor väver Silva Varela ihop en berättelse om den svenska närvaron i Patagonien kring förra sekelskiftet. I utställningens verk skymtas bergen, fåren, guldet och folken, vilka tillsammans skildrar fragment av landskapet och världen som den svenska expeditionen kom till och deltog i. 

Utställningen Expedition Magallanes söker ställa frågor kring hur historien berättas och vem som berättar den. Silva Varela bjuder in till att ifrågasätta dessa skeenden som oundvikliga eller absoluta sanningar. Istället kan vi vända oss till fantasins och föreställandets kraft: Hur hade historien kunnat ske annorlunda? Vem hade då kunnat berätta den, och hur?


Expedition Magallanes producerades på Art Lab Gnesta, där utställningen visades hösten 2023, curerad av Caroline Malmström. I utställningen på Färgfabriken visas verken Cordillera DarwinXumanx och Springhill, som Mariana Silva Varela producerade under ett konstnärsresidens på Art Lab Gnesta 2023.


Om konstnären

Mariana Silva Varela (f. 1973) är baserad i Stockholm och arbetar med väv, iscensättningar och ljus. I sin konstnärliga praktik utforskar hon världsbilder som historiska och samtida fiktion i relation till migration och antropologi. Hon arbetar med ett eget världskapande i sitt vävande, alltid utifrån en kritisk hållning till de ofta nationalistiska och koloniala mekanismer som verkar i de berättarprocesser och identitetsbyggande vi alla är och tar del av. Silva Varela är intresserad av likheterna i uttryck och metoder mellan människor – den gemensamma tråden mellan oss. 

Silva Varela har en högre textilutbildning från Handarbetets Vänner Skola, och bakgrund som historiker i migrationshistoria och i vetenskapsteori. Hennes verk har tidigare ställts ut på bland annat Art Lab Gnesta, Liljevalchs, Fiberspace Gallery, SKF/Konstnärshuset, Svenska institutet i Paris och Södertälje konsthall.

Porträtt Mariana Silva Varela. Foto: Karin Björkquist.


Med stöd från

Colart och Beckers. 


Toppbild: Springhill (2023) och Xumanx (2023) av Mariana Silva Varela. Foto: Johan Österholm.