Malmö 2050 – En unik plats på den internationella stadshimlen


1 augusti 2007 1 oktober 2007


Färgfabriken har på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret i Malmö levererat en framtidsstudie: Malmö 2050. Färgfabriken visar att Malmö har en rad slumrande och unika kvaliteter. Malmö kan våga så som en huvudstad aldrig kan. Malmö har möjlighet att växa som just stad som varken Stockholm eller Köpenhamn har möjlighet till. Malmö bör stimulera inflyttningar, mångfald och en mycket hög toleranströskel. Då kan Malmö visa sig ha förutsättningar att bli något mycket unikt på den internationella stadshimlen.

Fördjupning

Presentation av studien finns att läsa nedan som pdf.