Lyssna – Om klimat i gränslandet mellan kunskap och känslor


12 september 2020 14 februari 2021

Grupputställning
Projektrummen, Färgfabriken


I projektet Lyssna bedriver Konsthallen Färgfabriken, Virserums konsthall och Skellefteå konsthall ett samarbete med fokus på hur vi emotionellt upplever och kommunicerar klimatförändringar. I Färgfabrikens projektrum visas två nyproducerade filmverk samt en serie illustrationer som på olika sätt förhåller sig till hur vi kan förstå och kommunicera klimatförändringar.


Sophie Vuković presenterar filmen ”Untitled Abisko”, en spekulativ klimatfiktion som väver ihop en kärlekshistoria med de sorgeprocesser som uppstår när landskap förändras på grund av klimatförändringar. I Abiskos unika fjällandskap visar sig de omfattande konsekvenserna snabbare än på många andra platser. Medan den globala medeltemperaturen det senaste århundradet har stigit med en grad, har Abiskos stigit med två. Kan vi omfatta konsekvenserna? Naturens skönhet och de drömska, suggestiva bilderna filmade på 16 mm-film står i stark kontrast till den dystopiska berättelsen, som en hälsning från en av våra möjliga framtider.

Untitled Abisko
20:00 min film. 16 mm, HD
Manus, regi, klippning: Sophie Vuković
Foto: Milja Rossi
Ljuddesign: Theodora Flygt
Röst: Linnea Claesson
Medverkande: Keith Larson, Raila Rossi, Susanna Österberg, Julian Österberg

Jens Evaldssons 3D-animerade kortfilm “Axis Mundi and the Stomach Without End” bygger på fascinationen för scenarier, kedjereaktioner och tankekedjor. Filmen illustrerar fragmentariska berättelser om den moderna människans omättlighet.

Axis Mundi and the Stomach Without End:
3D-animerad film. 6 min.
Konstnär (Idé och animation): Jens Evaldsson
Forskare (Konceptutveckling och berättarröst): Peter Lang
Axis Mundi and the Stomach Without End

Peter Lang har skapat ett pedagogiskt material i serie-form. Han har använt sig av estetiska metoder för att tolka kunskap om klimatförändringarna. Lang har också samarbetet med Jens Evaldsson för konceptutveckling av “Axis Mundi and the Stomach Without End”.


Relaterat

Projektet Lyssna är ett samarbete mellan konsthallen Färgfabriken, Virserums konsthall och Skellefteå konsthall. En grupp bestående av unga, konstnärer och forskare aktiveras på respektive plats. Varje konsthall kommer att visa en utställning och erbjuda publika program. Läs mer om projektet och genomförda aktiviteter inom Lyssna på projektsidan!


I samarbete med


Med stöd från