Lövholmen – Den nya svenska modellen


13 september 2007 14 oktober 2007

Utställning
Stora salen, Färgfabriken


Färgfabriken fortsätter undersökningen av framtidens stad.


Den gamla svenska modellen – folkhemmet – var världsberömd. Hela världen kom till Sverige för att se hur hus, hem och stad skapade arbete åt alla och social rättvisa. Det var då det. Nu är det hög tid för en ny modell. En ny modell som utgår från livet, de sociala behoven, vårt ökande miljömedvetande och vårt sätt att arbeta på 2000-talet. I en tid när det industriella samhället förvandlats till ett kreativt kunskapssamhälle. En modell som kan rikta ett svar på frågan om vad vi behöver göra idag för att världen åter ska vända blickarna mot oss. En modell som inte är ett arkitekturförslag eller ett byggnadsförslag utan ett idéförslag. Ett förslag för ett nytt sätt att tänka, bygga och förhålla sig till samhälle, energi, miljö och befintliga strukturer.

Färgfabriken har under ett antal år undersökt förutsättningarna för framtidens stad, med framgångsrika projekt som: Stockholm at Large, Stockholm Turntable och Urban Turntable. Och det just utifrån Stockholms specifika förutsättningar. Via workshops, idéförslag, diskussioner, debatter och böcker har vi samlat både fakta, visioner och kunskap. Vi har nu tagit våra erfarenheter, tankar och idéer och applicerat dem på vår egen närmiljö, Lövholmen. Det råkar dessutom vara nästa stadsutvecklingsområde i Stockholm. Förslaget handlar inte om att man ska bygga exakt som vi visar, utan om att sätta igång en diskussion. Men för det krävs att ett konkret förslag. Vi har helt enkelt gjort som i bilindustrin. Vi har tagit fram en konceptbil, fast för en stadsdel. Detta för att precisera vad som behövs för att vi ska bli kreativa, entreprenöriella, innovativa, toleranta, mångfaldiga – och allt det där andra vackra som man brukar tala om. Men aldrig byggt en stad för.

Den gamla svenska modellen var ett framgångsrikt recept för att lösa den tidens problem. Man rev, som Strindberg skrev, för att få ljus och luft. Man rev och byggde nytt. Rev och byggde nytt. Det ledde till specialisternas tidevarv. En stad där var sak hamnade på sin plats. Rika för sig, fattiga för sig. Fritid för sig, arbete för sig. Nu behöver vi motsatsen. En stad som inte bara tillåter utan också skapar möten. En stad som främjar ett nytt sätt att arbeta. En stad som utvecklas och förändras över tiden. En stad som kan visa omvärlden hur man främjar kreativitet. En stad som inte bara kallar sig hållbar – utan på riktigt visar vad som krävs om vi ska sätta en ny standard för framtidens miljötänkande.

I vår stora sal visar vi en idémodell över området i skala 1:25 och en översikt över en större del av Liljeholmsområdet i skala 1:1000. I utställningshallen kommer det även visas filmer med intervjuer, grafik och animationer samt mycket annat. Skolor och studenter är välkomna att utnyttja sammanhanget för föreläsningar, debatter eller andra aktiviteter.

Fördjupning

Mer ingående presentation av projektet finns att tillgå i pdf här.