Keynote Conversations – miljöpedagogik, lek, politik och rumslig design


5 september, 6 september, 7 september

Språk: engelska
Förboka din plats. Biljettpris: 80 kr, reducerat pris 40 kr, arbetslös/asylsökande. Entré till utställningarna ingår.
Drop in i mån av plats.

Torsdag 5 september 16.00 – 18.00 : Anna Keune och Ashraf M. Salama. Boka plats.

Fredag 6 september 18.00 – 20.00 : MYCKET [Mariana Alves Silva, Thérèse Kristiansson, Katarina Bonnevier] och Henrika Ylirisku. Boka plats.

Lördag 7 september 14.00 – 16.00: Nicola Antaki och Elke Krasny. Boka plats.


Under tre dagar har du möjlighet att möta forskare och praktiker som är engagerade i frågor om utbildning och lärande i och genom den byggda miljön. Här utforskas miljöinlärning (environmental learning) som ämne och praktik för framtiden.

Urban pedagogik strävar efter att främja en förståelse för miljön genom rumsliga praktiker – såsom konst, arkitektur, hantverk, design och stadsplanering – genom olika metoder för lärande, ofta med hjälp av omslutande, förkroppsligade och experimentella format. Med den uppmärksamhet som för närvarande ges åt livslångt lärande – av UNESCO, EU, FN:s mål för hållbar utveckling – och designade livsmiljöer, ser vi en möjlighet att aktivera och utveckla området i formella och informella miljöer för lärande med, i och av miljön.

Dessa Keynote Converstations är öppna för alla intresserade, i mån av plats. De är också en del i den akademiska tredagarskonferensen Learnings / Unlearnings.

Konferensen och de öppna samtalen arrangeras av Meike Schalk på KTH, och Anette Göthlund och Miro Sazdic på Konstfack, med Emílio da Cruz Brandão och Sara Brolund de Carvalho på KTH. De stöds av forskningsprojektet ”A Full Loop of Performance”, finansierat genom Formas.

Samtalen förs på engelska. Du hittar mer information om programmet och talarna på den engelska sidan.


Samtalen är del i ett samarbete inom Arkitekturtriennalen, en ny plattform för utforskande och långsiktig samverkan mellan arkitekter, konstnärer och samhällsaktörer. Arkitekturtriennalen är initierad av Färgfabriken som ett återkommande forum och en samlingspunkt kring frågeställningar om den byggda miljön och framtiden. 

Arkitekturtriennalen

Partners