Jean Baudrillard Fotografier


15 september 2000 8 oktober 2000

Separatutställning
Projektrummen, Färgfabriken


En okänd sida av Baudrillard. Ett urval fotografier från 1985 till 1998.


Jean Baudrillard är mest känd som en av senare decenniers allra viktigaste samtidsteoretiker och debattörer. Med en strid ström av böcker från 1970-talet och framåt blev han en av de mest tongivande rösterna i den postmoderna diskussionen under 1980-talet och hans texter har fortsatt att skapa debatt sen dess. Hans tänkande har inte bara påverkat den teoretiska diskussionen utan i lika hög grad haft betydelse för den samtida konst och arkitekturen och kulturdiskussionen.

Mindre känt är att Baudrillard sedan mitten av 1980-talet också varit verksam som fotograf. Dessa bilder har dock under senare år renderat ett allt större intresse och varit föremål för utställningar runt om i världen. Nu når de för första gången Sverige. Färgfabriken får under Xposeptember 2000 möjlighet att visa en utställning med ett urval av Baudrillards fotografier från 1985 till 1998.

Jean Baudrillard närvarar själv vid vernissaget från kl 15.00 och samtalar lördagen den 16e september kl 20.00 med Sven Olof Wallenstein under en rundvandring i utställningen på Färgfabriken.