Jävla kritiker! – En utställning om arkitekturkritik


13 mars 2021 16 maj 2021

Grupputställning
Projektrummen, Färgfabriken

Curatorer Anders Rubing, Andrea Ougaard och Morten Birk Jørgensen

Arkitekturkritiker: Gaute Brochmann, Mari Hvattum, Martin Søberg, Rasmus Wærn, Sara Ettrup och Ylva Frid

Formgivare: Element, Jonathan Houser, Kaleidoscope, Krupinski/Krupinska, Leth & Gori och Tham & Videgård


Jävla kritiker! har sex arkitekturkritiker – två från Sverige, två från Danmark och två från Norge – lämnat kritik på en fiktiv byggnad. Utifrån den skrivna kritikern har sex arkitektkontor – också två från varje land – därefter fått i uppgift att tolka och gestalta den skrivna kritiken i form av en modell.


Gestaltningarna och texterna presenteras i utställningen som sex experiment som undersöker och rör sig mellan språk, text, kritik och arkitektur.

Utställningen lyfter viktiga frågor om arkitektur och byggande: Finns det ett behov av arkitekturkritik? Vilken roll spelar kritiken för arkitekturen och för samhället? Hur bör kritiken och dess roll förändras för framtiden?

Jävla kritiker! är en hyllning till kritiken och ett initiativ till att på nytt vitalisera arkitekturkritiken.


Tre forsøg på at give form til et hus å vandre i Jonathan Houser 2020jpg

Tre forsøg på at give form til et hus å vandre i, Jonathan Houser, 2020, i Jävla kritiker! Färgfabriken, 2021.  Foto: Johan Österholm


Program

Kritik och Praktik – Digitalt samtal
Den 18 mars 18.00–19
.00

Med avstamp i utställningen Jävla kritiker! där den vanliga processen vänts om, och arkitekturkritiker skrivit texter utifrån vilka arkitekter skapat arkitektur, hålls ett samtal om kritik och praktik, och växelverkan dem emellan. Vad har kritiken haft för roll för den byggda arkitekturen, vad är textens roll i skapandet av denna, och hur påverkar den uppförda arkitekturen kritiken – och vice versa?

Inledning om utställningen Jävla kritiker!:
Anders Rubing, arkitekt och curator
Moderator:
Joanna Zawieja, Arkitekt SAR/MSA och skribent.
Medverkande:
Ylva Frid, Arkitekt A/MSA och Arkitekturkritiker
Rasmus Waern, Arkitekt SAR/MSA och Arkitekturkritiker
Konrad Krupinski, Krupinski/Krupinska arkitekter, arkitekt A/MSA

Samtalet är arrangerat i samarbete mellan Stockholms Arkitektförening, Färgfabriken och utställningen Jävla kritiker!

Olle Bengtzon-dagen 2021 – Digitalt seminarium och prisutdelning!
Den 14 april, 15.0017
.00
Kritik och journalistik – våra städer under lupp

Den 14 april presenterades årets vinnare av journalistpriset till Olle Bengtzons minne. I samband med prisutdelningen arrangerade Arwidssonstiftelsen ett seminarium om de olika perspektiv som beskriver, granskar och debatterar stadsutveckling, bostadsfrågor och arkitektur. Seminariet fokuserar på skillnader och synergier mellan kritiken och journalistiken, språkbruk, publik och vinklar och görs i samarbete med utställningen Jävla kritiker! på Färgfabriken.

Kritikens roll i stadens utveckling – Digitalt seminarium
Den 15 april, 18.0019
.00

Med avstamp i utställningen Jävla kritiker! där den vanliga processen vänts om och arkitekturkritiker skrivit texter utifrån vilka arkitekter skapat arkitektur, hålls en presentation om olika sätt att utöva kritik och dess roll i arkitekturens, och stadens, utveckling.

Inledning med en kort historisk sammanfattning av arkitekturkritiken i Sverige:
CLAES CALDENBY, Professor emeritus och kritiker (via länk från Göteborg)

Följt av tre presentationer om kritik, utifrån olika format:
MALIN ZIMM, arkitekt, chefred. Arkitektur
om dagens arkitekturkritik och målet med framtidens arkitekturkritik i tidningen Arkitektur.
MUSTAFA SHERIF, planeringsarkitekt, initiativtagare till Urbanistica Podcast.
om arkitekturkritik och samtal om stadsutveckling, i Urbanistica Podcast.
ELISABET ANDERSSON, journalist, skribent, SvD
om hur arkitektur och stadsbyggnad bevakas i dagspress samt debatten i sociala medier
MORTEN BIRK JÖRGENSEN, curator Jävla kritiker!, avslutar tillsammans med Malin, Mustafa och Elisabeth kvällen med en spontant reflekterande dialog kring kritikens roll för arkitekturen idag.

Samtalet är arrangerat i samarbete mellan Stockholms Arkitektförening, Färgfabriken och utställningen Jävla kritiker!


Relaterat

Webbsida för projektet Jävla kritiker! 


Med stöd från

Dreyers Fond, Nordisk Kulturfond, Statens Kunstfond (DK), Kulturrådet (NO) & Utenriksdepartementet/DOGA (NO)