Jävla kritiker! – En utställning om arkitekturkritik


13 mars 2021 16 maj 2021

Grupputställning
Projektrummen, Färgfabriken

Curatorer Anders Rubing, Andrea Ougaard och Morten Birk Jørgensen

Arkitekturkritiker: Gaute Brochmann, Mari Hvattum, Martin Søberg, Rasmus Wærn, Sara Ettrup och Ylva Frid

Formgivare: Element, Jonathan Houser, Kaleidoscope, Krupinski/Krupinska, Leth & Gori och Tham & Videgård


Jävla kritiker! har sex arkitekturkritiker – två från Sverige, två från Danmark och två från Norge – lämnat kritik på en fiktiv byggnad. Utifrån den skrivna kritikern har sex arkitektkontor – också två från varje land – därefter fått i uppgift att tolka och gestalta den skrivna kritiken i form av en modell.


Gestaltningarna och texterna presenteras i utställningen som sex experiment som undersöker och rör sig mellan språk, text, kritik och arkitektur.

Utställningen lyfter viktiga frågor om arkitektur och byggande: Finns det ett behov av arkitekturkritik? Vilken roll spelar kritiken för arkitekturen och för samhället? Hur bör kritiken och dess roll förändras för framtiden?

Jävla kritiker! är en hyllning till kritiken och ett initiativ till att på nytt vitalisera arkitekturkritiken.


Tre forsøg på at give form til et hus å vandre i Jonathan Houser 2020jpg

Tre forsøg på at give form til et hus å vandre i, Jonathan Houser, 2020, i Jävla kritiker! Färgfabriken, 2021.  Foto: Johan Österholm


Program

Kritik och Praktik – Digitalt samtal
Den 18 mars 18.00–19
.00

Olle Bengtzon-dagen 2021 – Digitalt seminarium och prisutdelning!
Den 14 april, 15.0017
.00
Kritik och journalistik – våra städer under lupp

Kritikens roll i stadens utveckling – Digitalt seminarium
Den 15 april, 18.0019
.00


Relaterat

Webbsida för projektet Jävla kritiker! 


Med stöd från

Dreyers Fond, Nordisk Kulturfond, Statens Kunstfond (DK), Kulturrådet (NO) & Utenriksdepartementet/DOGA (NO)