Heri Dono Animachines


28 mars 2015 28 juni 2015

Separatutställning
Stora salen, Färgfabriken

Curator Joachim Granit och Emilia Rosenqvist


Under våren 2015 visar Färgfabriken en stor separatutställning med den indonesiske konstnären Heri Dono som med en underfundig humor kommenterar den samtida politiska och sociala utvecklingen i Indonesien. Utställningen Animachines är Heri Donos första separatutställning i Sverige.


Likt narren i de indonesiska skuggspelen, kommenterar Heri Dono med en underfundig humor den samtida politiska och sociala utvecklingen i Indonesien. Heri Dono arbetar över gränser med olika uttryck och material som ofta står i motsatsförhållande. Traditionella indonesiska kulturella uttryck som skuggspel och animism tangerar västerländska tecknade serier.

”Jag har ett koncept där jag medvetet låter saker kollidera, exempelvis det samtida med det traditionella. Jag försöker inte att skapa ett samband med traditionen utan jag låter det krocka för att se vilka misslyckande jag kan skapa. I en kollision finns möjligheten att förstå något nytt” – Heri Dono

Genom att föra samman, traditionellt indonesiskt skuggspel (Wayang) med västerländska tecknade serier och en animistisk världsåskådning, skapar han ett helt eget visuellt språk som får utlopp i mekaniska skulpturer, måleri och installationer.

Heri Donos besjälade maskiner, maskerade i humor, belyser på ett effektivt sätt brännande politiska frågor och skapar en tankeväckande satir över Indonesiens utveckling kopplad till en global kontext. Under holländskt kolonialstyre, japansk ockupation och militärt styre i Indonesien där makten manipulerade verkligheten uppstod ett behov för Heri Dono att genom ett upp-och-nedvänt perspektiv försöka skildra sin värld. Heri Dono är unik då han lyckas förena det traditionellt indonesiska med samtiden, till skillnad från de konservativa traditionella uttryck vilka Suhartos regim använde som nationalistisk propaganda.

Vårens utställning på Färgfabriken visar ett brett spektrum av skulpturer och installationer som rör frågor om demokrati, globalisering och människans förhållande till naturen. I kombination synliggör verken de lager av referenser till populärkulturella företeelser, indonesisk kultur och politiska ståndpunkter som utgör Heri Donos konst.

Om konstnären

Heri Dono föddes i Jakarta, Indonesien 1960. I början av 80-talet flyttade han till Yogyakarta för att studera konst vid ISI (Institut Seni Indonesia). Heri Dono använde sig tidigt av en kombination av olika uttryck, performance och installationer, vilket inte uppskattades av det konservativa skolsystemet. Han manifesterade sitt missnöjde med skolan i målningen Eating Shit (1983), varefter han hölls under bevakning och strax innan sin examen valde att avsluta utbildningen. Heri Dono fortsatte istället som lärling att studera Wayang, för den kontroversielle dockmakaren Sukasman. Han ställde ut på den 9e Jakarta Biennalen 1993, vilket anses vara Indonesiens första samtidskonstutställning. Sedan dess har Heri Dono haft flera internationella utbyten. Han har ställt ut runt hela världen och är idag en av de mest frekvent inbjudna konstnärerna till de internationella biennalerna. (Biennials of the World: Myths, Facts and Questions, Stephanie Britton, Artlink)

Program

Heri Dono leker fram sin konst och i samband med besöket i utställningen finns möjlighet att liksom konstnären skapa och framföra ett skuggspel i vår workshop-hörna (materialkostnad tillkommer). Färgfabriken arrangerar skuggspelsworkshop och visningar för skolklasser och grupper.

Föreläsningar

I samband med Heri Donos utställning Animachines på Färgfabriken ges två föreläsningar om Indonesiens politiska och sociala historia och samtida utveckling. På bara ett drygt decennium har den indonesiska övärlden gått från auktoritär militärregim till att Joko Widodo, ”Jokowi”, valdes till president för att knappt år sedan, den första från de djupa folklagren.

Indonesien med sina 250 miljoner invånare står idag, efter en historia kantad av förtryck och förföljelser, inför nya utmaningar med växande befolkning, urbanisering och tillväxt men också ojämlikhet och nya krav på en välfärdsstat. Genomgående under Heri Donos konstnärskap har han kommenterat samhället runtomkring honom. Med humor som verktyg ifrågasätter och avhandlar han sin samtid och den globala utvecklingen i sina verk.

Del 1: 4 juni 18.00. En föreläsning om turbulensen från Indonesiens självständighetskamp, och de misslyckade försöken att bygga demokrati, till det bortglömda folkmordet för 50 år sedan på världens största radikala folkrörelse, och långt senare framväxten av en ny demokratisk rörelse. Olle Törnquist, professor i Statskunskap och Utvecklingsforskning, vid Universitetet i Oslo, har studerat motsättningarna och försöken att förändra Indonesien med jämförelser med bland annat Indien, Filippinerna och den europeiska arbetarrörelsen utifrån frågeställningen, som även väcks av Heri Donos installationer; vad händer med ett land och en befolkning som förtränger sin historia? Hur har människors kultur och deras försök att bygga demokrati och välfärd påverkats?

Del 2: 7 juni 14.00–15.00. Indonesien från militärregim till demokrati. Anders Uhlin, professor i statsvetenskap vid Lunds Universitet, med särskild kunskap om den demokratiska utvecklingen kring Sydostasien och Indonesien, kommer tala om Indonesiens politiska utveckling, med fokus på vad som ledde fram till att president Suharto som styrt landet med järnhand i drygt tre decennier tvingades avgå 1998. Utifrån sina intervjuer med ett hundratal indonesiska demokratiaktivister diskuterar han den politiska dynamiken i 1990-talets Indonesien. Anders kommer även att ge sin syn på Indonesiens fortsatta demokratiseringsprocess och hur vi kan förstå den nuvarande presidenten Jokowi.

Fördjupning

Animering & animism
Av Professor M Dwi Marianto

Första mötet, Yogyakarta november 2012.
Joachim Granit

Ladda ner foldern i digital version (PDF)


I media

Kulturnyheterna SVT ”Heri Dono går i terapi hos konsten” 26 mars 2015

Kulturnytt SR ”Animerade maskiner av Heri Dono på Färgfabriken” 13 april 2015

Studio Ett SR ”När fantasin får vingar” 15 mars 2015

Stockholms Fria ”Fantasifulla kollisioner i egensinnigt universum” 3 april 2015

Omkonst ”Den vuxne minns barnets drömmar” 13 maj 2015

Mostache Magazine ”Global artist Heri Dono hits Stockholm” 18 maj 2015

Svenska Dagbladet ”Allvar under uppsluppen yta” 28 maj 2015


Relaterat

Färgfabriken har ett långsiktigt engagemang och utbyte med Indonesien. Färgfariken har besökt Indoensien vid ett flertal tillfällen, inom ramen för det urbana projekt New Urban Topologies 2012 samt genom ett utbyte med konsthögskolan ISI och konstnärskollektivet Ruangrupa som visade projektutställning av deras urbana processarbete på Färgfabriken hösten 2013. 


I samarbete med

Indonesiska Ambassaden i Sverige