Henrik Ekesiöö – The Propp Show


31 januari 2013 24 mars 2013

Separatutställning


Under februari och mars 2013 intar Henrik Ekesiöö Färgfabriken med The Propp show – nya verk i en stor installation med video, skulpturer, robotar och måleri.


Förutsätter man att ett par stora ögon och en svullen näsa är roliga så kan man säga att Henrik Ekesiöö gör rolig konst, men det är humor på största allvar runt frågor om identitetsskapande och existentiell förvirring. I The Propp Show är karaktärerna centrala och driver berättandet genom deras stereotypa utformning.

Manuset som ligger till grund för verket är framtaget i samarbete med en hypnosterapeut och det är just relationen mellan psyket och historieberättande som har upptagit Henrik Ekesiöös uppmärksamhet de senaste åren. Efter att ha mött Vladimir Propps arbete med ryska folksagor uppstod tanken att populärkulturens likriktning kanske bottnar i att vi alla bär på samma problem, och vädrar dem genom likartade berättelser.

Henrik Ekesiöö arbetar med rumsinstallationer och videoperformance som smälter samman populärkultur med religiösa symboler. Intresset är riktat mot människans psyke och personlighetens transformationer. Trots den energi som utställningen förmedlar infinner sig en krypande känsla av att befinna sig nära undergången. Kanske är det inte oväntat med tanke på att en ny personlighet inte kan uppstå utan att den första får stryka på foten.

Henrik Ekesiöö är utbildad vid Konsthögskolan i Umeå och Konstakademin i Wien, han är nu bosatt och verksam i Stockholm.