Kluster med flera verk – Tre ljudverk som utforskar musikens autencitet och autonomi


19 januari 2002 10 februari 2002

Installationer
Projektrummen, Stora salen

Konstnärer: Henrik Andersson & Henrik Rylander

Curator CM von Hausswolff


Färgfabriken har det stora nöjet att presentera tre installationer i projektrummen av Henrik Rylander och Henrik Andersson varav ett verk är gemensamt, Kluster.


De verk som Andersson och Rylander visar på Färgfabriken är av ljudkaraktär och det gemensamma verket, Kluster, är ett verk för åtta identiska CD-spelare med åtta identiska CD-skivor. Varje CD-skiva består av åtta spår om tre sekunder vardera med tonerna C, D, E, F, G, A, H, C (otempererade sinustoner). Dessa CD-skivor spelas upp med ”random funktion” och bildar, slumpmässigt, orgelliknande ackord. Så här skriver konstnärerna om verket: ”Då vi lär oss att musicera använder vi en närmast mekanisk övningsmetodik. Men utövandet av musik anses inte bli äkta utan att den mänskliga essensen, ’själen’, tillförs. Om vi lär en maskin att på samma sätt som vi lär oss musik spela en kombination toner, som av oss uppfattas som musik, är då inte människan just en sådan sofistikerad maskin?”

Förutom denna problematik ifrågasätts också ljudets och konstens relation till omvärlden. Verkets förmåga att associera till orgelmusik, dvs en typ av andlighet, får betraktaren att dröja kvar vid frågan vad som kom först – hönan eller ägget – religionen eller musiken. Curatorn till denna utställning skulle klart hävda att verket är ett bevis för att konsten, med sin omnipotenta kraft, till fullo utnyttjats av, inte enbart kommers och ytlighet, utan också, sedan länge av olika religioners kyrkor och moskéer.

Som katalog till utställningen ger Färgfabriken i samarbete med Firework Editions ut en 10” grammofonskiva med en version av ”Kluster”. På skivan finns dessutom ljudverken ”information II” av Rylander och ”Gym Form Plus” av Andersson.

Om konstnärerna

Henrik Andersson har utbildat sig bland annat vid Högskolan för Film och Fotografi i Göteborg och vid Institutionen för Konst, Konstfack, Stockholm. Tidigare har han visat verk på bland annat Artnode, Moderna Museet och Konstfack. Han går även Konstfacks curatorkurs.

Henrik Rylander har utbildat sig bland annat vid Högskolan för Film och Fotografi i Göteborg. Han har bl a visat arbeten på Galleri 54, Palettens Galleri, Konstakuten och Hasselblad Center. Rylander har även ett förflutet som trummis i det ökända rockbandet Union Carbide Productions.