Fredrik Wretman Looking for Alice Fine


16 september 2006 22 oktober 2006

Separatutställning
Stora salen, Färgfabriken


Stora salen sänks ner i vatten i en installation av Fredrik Wretman.


Höstens stora utställning på Färgfabriken är Looking for Alice Fine av Fredrik Wretman. Wretman blir därmed den första konstnär som får sin andra större separata utställning på Färgfabriken. Det som – nu som 1997 – började i liten skala, med en idé kring ett verk, blev en idé kring en utställning som sedan tillsammans förvandlats till en storskalig installation. 

Looking for Alice Fine är en utställning som med enkla drag – tre separata element i en installation – sammanfattar och innebär ett nytt steg för ett av Sveriges viktigaste konstnärskap sedan mitten av 80-talet. Projektet kommer också att leda till en bok om Fredrik Wretman som Färgfabriken ger ut 2007.

Utställningen spelar med en klassisk wretmansk dubbelhet: han öppnar rummet och stänger det. Detta genom det som blivit Wretmans signum: vatteninstallationen. Hela Färgfabrikens stora sal kommer att försvinna. Inte bildligt utan bokstavligt. Fredrik Wretman försänker hela salen under vatten och skapar på så sätt en perfekt spegel som får taket att sjunka ner i golvet. En vindpust eller ett finger på den blanka ytan – och allt försätts i gungning.