Fläta fasad med Asante – Urban Weaving idén om en annan slags stad, med ett annat slags hus.


25 september 2015


Asante arkitekter, Carolina Wikström och Frida Öster, är ett ungt arkitektkontor som på uppdrag av Färgfabriken ritat vad som kan beskrivas som en teckning i väv. Det är idén om en annan slags stad, med ett annat slags hus.

Asante arkitekter jobbar med ett barncenter i norra Tanzania och inspireras av afrikanska mönster och hantverkstraditioner. Särskilt hos Massajerna lever hantverkstraditionen kvar och de första ramarna med väv i paviljongens struktur är tillverkade i Tanzania enligt traditionella metoder.

Publiken kommer kunna bygga vidare på paviljongens fasad under utställningen i särskilda workshops. På så sätt blir det ett kulturutbyte och en väv även mellan Tanzania och Sverige. Istället för en stad som byggs av några få för några få, så kunde Stockholm byggas av många för många fler. Ett Stockholm byggs nerifrån och upp av många olika människors idéer och förmåga.

Vi föreställer oss urbana hus som kan byggas billigt i olika nya, organiska material. En stad som är taktil och intressant på den mänskliga skalan, med detaljering i ögonhöjd, inom synhåll, inom räckhåll för våra händer.

Stockholm skulle behöva en planering som öppnar upp för helt andra aktörer att få bygga, som kan skapa en finkornig social och arkitektonisk mix, en urban mångfald och väv. 

WORKSHOP

Den 25.e september kl 13-17 anordnar Färgfabriken tillsammans med Asante arkitekter en workshop där det kommer finnas möjlighet att väva en sektion av fasaden till paviljongen ”Urban Weaving”. Ni som deltar kommer fritt få arbeta utifrån material från Tanzania. Ditt arbete kommer sen bli en del av den utställda paviljongen.

13.00-13.30: introduktion av Asante arkitekter om arbetet i Tanzania och verket ”Urban weaving”. Inspiration från hur man bygger i Tanzania och förhållandet mellan hantverk och arkitektur.

13.45-17.00: workshop under ledning av Asante med material från Tanzania.