Flat Octopus – I Open Studio & The Exhibition Case


18 september 2021 17 oktober 2021

Open Studio
Projektrummen, Färgfabriken

The Exhibition Case
Butiken, Färgfabriken


Konstnärs- och curatorkollektivet Flat Octopus gästade Färgfabrikens Open Studio i samband med utställningen Symbiosis hösten 2021. Under vistelsen i Open Studio placerades även The Exhibition Case i Färgfabrikens entré, där curatorer i nätverket presenterar utvalda konstnärer i miniatyrutställningar i en monter under konsthallens utställningsperioder.

Flat Octopus är ett internationellt konstnärs- och curatorsdrivet kollektiv i Stockholm, startat 2019. Flat Octopus arrangerar utställningar i olika lägenheter runtom i Stockholm och även externa samarbeten och projekt. Flat Octopus är: Edit Fándly, Juanma González, Paulina Granat, Amr Hamid, Alice Máselníková, Franziska Sperling och Erik Wijkström.
www.flatoctopus.com


The Exhibition Case

The Exhibition Case är ett pågående samarbete mellan Färgfabriken och Flat Octopus, där curatorer från kollektivet visar utvalda konstnärer i ett mindre format i konsthallens entré.

Katarina Sylvan

Two Blue Fencers

11 augusti-25 september

Two Blue Fencers är en rörelsestudie över semifinalen i värja mellan Shin A-lam och Britta Heidemann i OS i London 2012. Videoarkitektur: video 00:01:00:17 min, glaslåda, mdf, akrylspegel, Raspberry Pi, 4″ skärm. Curator: Juanma González.

Amanda Selinder

Myceliated

30 april–19 juni 2022

Amanda Selinders verk Myceliated (2022) bjuder in betraktaren att ta del av livscykeln hos de pigmentproducerande organismer som lever inuti växtvävnaden i träd och belyser existensen och processerna hos osedda livsformer. Curator: Paulina Granat.

Maria Nordsø Lundberg

Memory

13 mars–16 april 2022

Memory (2020) är en outtalad rest av en tidigare erfarenhet, ett tyst märke från djupet av konstnären som har hittat ett sätt att göra sin röst hörd i konsten. Maria Nordsø Lundberg är en svensk/dansk skulptör, ljudkonstnär och sångerska, utbildad vid Holbæk Kunsthøjskole i Danmark, China Academy of Fine Arts i Hangzhou, Kina, och Kungl. Konsthögskolan, Stockholm. Curator: Juanma González.

Filippa Wikner

Curling Scene

5–26 februari 2022

Filippa Wikner (f 1989, Fjärås, Sverige). Masterexamen vid Kungl. Konsthögskolan, 2018. Hon bor och arbetar i Stockholm och är en del av ateljékollektivet Östermalmskontoret beläget i Axelsberg. I sin konst använder sig Filippa Wikner av metaforen som bärare av fiktioner, myter och propaganda. Curator: Juanma González.

Jesper Thour

A little landscape of smaller things

18–28 november 2021

A little landscape of smaller things (2021) är en mikrovärld av mikropassioner. En jägare, en apa och ett lejon placerade så som på en scen passande för småsynthetens drama. Jägaren, besatt av att döda apan som är på fri fot – i hans sinne en hotfull karaktär av kaos och nyckfullhet som äventyrar hans existens, ögon på bytet, finger på avtryckaren men omedveten om mer akuta faror. Lejonet lurar omkring, explosionen i bakgrunden, världen faller samman. Curator: Alice Máselníková.

Gabriella Novak

Goodbye limb, hello limb!

18 september–17 oktober 2021

Gabriella Novak (f. 1982) bor och arbetar i Stockholm. Hon använder olika typer av robotar och maskiner för att skapa storskaliga konstverk. Robotar presenteras ofta när de skapar med konstnären under live performance. Novaks främsta intresse för konst är att expandera nya måleritekniker och att utforska gränserna för människokroppen. Curator Alice Máselníková.


Program Open Studio

Under sin vistelse i Open Studio hösten 2021 curaterade Flat Octopus ett program med inbjudna konstnärer.

Om de inbjudna konstnärerna i Open Studio

Fanny Arnesen
Fanny Arnesen (f. 1996) är en svensk konstnär baserad i Glasgow. Hon tog examen från Glasgow School of Art med en kandidat i måleri och grafik 2020. Arnesens praktik härstammar ur en undersökning av det naturliga landskapet och de känslor det väcker, med primärt fokus på träd. Genom oljemåleri med en övervägande mörk palett försöker hon betona skönheten hos skogens kusliga aspekter. Arnesen har deltagit i en grupputställning på Tatha Gallery i Fife och är även utvald till en utställning för RSA New Contemporaries i Edinburgh 2022.
https://www.artsy.net/artist/fanny-arnesen

Malin Cederlund
Malin Cederlund (f. 1992) är konstnär, född i Visby. Hennes praktik baseras på en undersökning av den mänskliga relationen till naturliga landskap, ett ämne hon undersöker genom oljemåleri och skulptur. 2020 tog hon examen från Glasgow School of Art med en kandidat i fri konst, måleri och grafik. Sedan examen har hon flyttat tillbaka till Sverige och är nu baserad på sin hemö Gotland. Hon har valts för en utställning med RSA New Contemporaries i Edinburgh 2022.
www.malincederlund.com

Aeji Seo
Aeji Seo är konstnär och curator från Korea och tog examen från Glasgow School of Art 2020. Hon arbetar främst med installation där hon adresserar föreställningar om kulturella skillnader, samexistens och identitetspolitik. Hon har ställts ut ett flertal gånger och curerat utställningar som “Dialogue of failed Language”, SaltSpace, Glasgow (2020), “Goose Feather Blanket”, Wasps Hanson Street, Glasgow (2020), Gabriel Phipps and Aeji Seo, Rogart Street Campus, Glasgow (2019), och “Butterfly Effect”, OXO Tower, London (2018). Hennes pågående curatoriella projekt “Wunderkammer” innefattar sam-curering av utställningen “Vertical Stance” för Flat Octopus på Färgfabriken i Stockholm.

Rotem Geffen (band)
Sångerskan och pianisten Nelly Klayman-Cohen, som skriver musik och framträder under namnet Rotem Geffen, frammanar med sin experimentella pop en drömvärld som på en gång är raffinerad och rå. Rotem Geffens debutalbum You Guard the Key hämtar sin lekfulla känsla ur ett avskalat pianodriv med inslag av frijazz och mörka eteriska underströmmar. Hon spelar piano och sjunger på engelska och hebreiska tillsammans med Isak Hedtjärn (klarinett, basklarinett), Vilhelm Bromander (kontrabas) och Milton Öhrström (synt, clavinet, vibrafon, orgel). Debutalbumet You Guard the Key är ute 1 oktober på Zeon Light. Det släpps på kassett, vinyl och digitalt.
Pre-order: https://zeonlight.bandcamp.com/album/you-guard-the-key
https://soundcloud.com/rotem-geffen/

Jacek Smolicki
Jacek Smolicki är tvärdisciplinär konstnär, designer, och ljudvandrare. Hans arbeten belyser inspelningens olika praktiker och teknologier ur historiska, etiska och kritiska perspektiv. Han är för närvarande postdoktor vid Linköpings Universitet, där han forskar om fenomenet ”ljudvandring” och om fältinspelningen som praktik. Jacek Smolicki är också associerad forskare vid Uppsala universitet, Institutionen för Informatik och Media.
www.smolicki.com

Christine D. Helweg-Larsen
Christine D. Helweg-Larsen (f. 1986) är en dansk bildkonstnär baserad i Stockholm. Hon arbetar med tidsbaserade medier och tekniker, som hon kombinerar med material av olika slag. Helweg-Larsen är intresserad av att utforska tid, gränssnitt och överföringar. Exempel på detta kan vara att visualisera spridningen av Tjernobyls osynliga, radioaktiva moln, att lyssna på digitala bilder av kvinnor eller identifiera länkar mellan geologiska tecken och en hemlig bas driven av den danska militären under kalla kriget. Alldeles nyligen har hon även börjat bjuda in kroppen i sin praktik. Helweg-Larsen studerar just nu sitt sista år på Kungliga Konsthögskolans masterprogram i konst.

David Heikkinen
David Heikkinen är musiker och ljudskapare baserad i Stockholm. Hans musik rör sig genom tomma utrymmen, rika stämmor och pulserande rytmer i en kollage-liknande blandning av elektroniska ljudlandskap, sampling och improvisation. Under de senaste åren har Heikkinen deltagit återkommande i olika samarbeten med konstnärer och aktörer i Sverige, Norge, Italien, Ryssland, Georgien och Tyskland. Heikkinen är utbildad vid Musikhögskolan i Malmö och Elektronmusikstudion EMS.

Ida Lod
Ida Lod är musiker, performer och utbildare som främst arbetar tvärdisciplinärt och i tvärdisciplinära sammanhang. Genom ljud, ord, fiol, rörelse och olika interaktioner med omgivningen undersöker hon kopplingen mellan inre och yttre världar. Dadaistic Diva, Food of Love, Ofelia Reversed och Owl Woman är exempel på Lods senaste produktioner, där maskering och avmaskering är återkommande ämnen för utforskande. Som utbildare fokuserar Lod på att inspirera folk att finna sina egan kreativa röster genom förkroppsligande röstövningar. Lod är baserad i Stockholm och utbildad vid Högskolan för scen och musik i Göteborg.
www.idalod.com

Andrej Zverev
Andrej Zverev (född 1974, Kutaisi, Georgien), baserad i Stockholm. Han arbetar inom måleri, skulptur, grafik, installation och performans. Zverevs konstnärliga arbete utgår från att utforska samspelet mellan objekt och betraktaren. I sina olika installationer har han experimenterat med den föreställda bilden av ett objekt genom förskjutningar av objektets syfte, för att utmana betraktarens perception och skapa kontraster och paradoxer. I sina målningar återuppväcker han känslor och förnimmelser av objekt samt händelser som tidigare upplevts och återkommit i drömmarna.
www.anderjzverev.com

Susan Whitlow
Susan Whitlow (född 1989) är konstnär baserad i Stockholm. I sitt konstnärskap är hon intresserad av att överföra rörelser till stillhet och möjliggöra för både ögat och kroppen att förnimma avtrycket av rörelsen närmare, både i teckningar och storskaliga målningar. Både ögats och kroppens förnimmelser är kantlösa och intrycken av omgivningen är aldrig begränsade till ett givet ramverk. Likaså verkar färgerna, penseldragen och motiven växa utanför dukens och papperets kanter – de bär med sig överlappande tankar och syner, alltid i rörelse.
https://www.susanwhitlow.com/

Gabriella Novak
Gabriella Novak (född i Polen) bor och arbetar i Stockholm. Hon använder olika typer av robotar och maskiner för att skapa storskaliga konstverk. Robotar presenteras ofta när de skapar med konstnären under live performance. Novaks främsta intresse för konst är att expandera nya måleritekniker och att utforska gränserna för människokroppen. 
www.gabriellanovak.com


Relaterat

Open Studio påbörjades 2017 genom samarbetet med konst- och designgruppen Very Very Gold, då Färgfabriken bestämde sig för att utforska olika sätt att exponera den kreativa tanken och handlingen, innan den intagit sin slutgiltiga form, samtidigt som vi ville föra kreatörer och publik närmare varandra.

Open Studio handlar om att exponera den kreativa tanken när den fortfarande befinner sig i rörelse. Till Open Studio bjuder Färgfabriken in olika spännande kreatörer att under en kort tid ta över ett projektrum.


Med stöd från

Stockholm stad och Glasgow School of Art