Experiment Knivsta – Hållbarhet från idé till verklighet.


13 november 2015


I början av en byggprocess finns ofta en stor entusiasm för gröna lösningar, men de riskerar att försvinna i byggprocessens “svarta låda”. Knivsta ska bli en föregångskommun och en mötesplats för ett hållbart samhälle. Samtidigt ska man växa med omkring 10 000 personer fram 2025. Hur tar man den hållbara stadsdelen från idé till verklighet?

Knivsta kommun kommer presentera konceptet TrähusEtt som ska fungera både som ett exempel på tekniska hållbarhetslösningar och som ett socialt nav i den nya stadsdelen. Kan ett litet experimentellt trähus hjälpa till att förverkliga visionen?

Bland talarna finns även den belgiska arkitekten Julien de Smedt, KTH som berättar om sitt arbete med sociala mötesplatser

Program

13.00 – 13.15 Experiment Stockholm och Experiment Knivsta. Jan Rydén, Färgfabriken

13.15- 13.30 Visionen. Ambitionerna med den nya hållbara stadsdelen Nydal, Tobias Arvidsson, samhällsbyggnadschef, Knivsta

13.30- 13.45 Livable cities och Experiment Knivsta, Tina Henning, Ramböll

13.45- 14.00 Träarkitektur i urban miljö, Ola Jonsson, CF Möller Berg

14.00 – 14.15 Paus

14.15- 14.30 Konceptet TrähusEtt: Livscykelanalyser, småskaliga energilösningar och en social mötesplats. Martin Wetterstedt, Energistrateg, Knivsta kommun

14.30-14.45 Social hubs, social interaction and public space, Julien de Smedt, JDS Architects, KTH

14.45 – 15.15 Paus

15.15-16.00 Paneldiskussion om hållbar stadsutveckling. Hur kan en kommun gå från vacker hållbar vision till förverkligande? Hur undviker man risken att det blir ”som vanligt”. Jan Rydén, Färgfabriken Tobias Arvidsson, Samhällsbyggnadschef, Knivsta kommun. Joanna Dickinson, Naturvårdsverket