Estetik, psykologi och andra värden inom stadsplanering


5 november 2015


Diskussioner om städer och platsers utveckling handlar naturligtvis ofta om hus, gator, service och andra konkreta, påtagliga och mätbara funktioner och beståndsdelar. Vi vill lyfta fram fler aspekter av vad det gemensamma rummet är och betyder – både vad gäller det existentiella och kulturella.

Vilka parallella strategier kan man arbeta med? Vi söker det förbisedda och det som finns underförstått. Begrepp som skala, sociala relationer, intimitet, möten, närvaro och flöden kan betraktas utifrån filosofiska, estetiska och psykologiska perspektiv. I seminariet ryms reflektioner kring hur vi upplever våra omgivningar samt hur konst och konstnärliga strategier kan relateras till stadsrummet. Vad kan hända när man förskjuter perspektiv och kritiskt undersöker begrepp och hierarkier eller när man blandar kompetenser och kunskapshorisonter?

Preliminärt schema:
Bar och utställning kl 17, seminarieprogrammet börjar kl 18.
Färgfabrikens kafé håller öppet till kl 20 och serverar mat och dryck.

Ingår i entréavgiften
(konst- och arkitekturstuderande har fri entré).


Passa på att ta del av utställningen Experiment Stockholm, denna kväll utökad med tillfälliga installationer/performance/ljudverk från deltagare i kursen “Sound art: Listening, resonating, intervening“, Konstfack, kl 17-18.

18.00 -18.15 Introduktion, Joachim Granit, Färgfabriken
18.15-18.30 Ljudexperiment i staden som forskningsmetod. Monica Sand, konstnär och forskare, Arkitektur- och designcentrum.
18.30 -18.45 Demeter – om stadsplanering och alternativa metodologier. Jan Hietala, Konstnär med PhD i arkitektur, ansluten till Research in Architecture, KTH Sweden. Demeter är ett samarbete med Moneo Brock Studio Madrid
18.45-19.00 18.45-19.00 Jonas Mosskin, leg. psykolog. Människans plats i staden.
19.00-19.15 Paus
19.15 -19.30 Luis Berríos Negón, konstnär, talar om ”Earthscore Specularium” som han just nu ställer ut i Experiment Stockholm på Färgfabriken.
19.30 – 19.45 Publikt rum eller rum för publiken? Håkan Nilsson, professor i konst, konstkritiker.
19.45-20.00 Avrundning, sammanfattning. Färgfabriken.