Det politiska läget i Burma/Myanmar – Seminarium


1 oktober 2016

Seminarium med Svenska Burmakommittén
Färgfabriken


Johanna Kvist kommer att berätta om Svenska Burmakommitténs verksamhet och om det politiska läget idag, efter det första demokratiska valet hölls i november 2015. Publiken är välkomna att reflektera och ställa frågor.


Burma/Myanmar genomgår en gradvis förändring mot demokrati. För första gången på över 50 år har Burma en folkvald regering men trots detta har militären fortsatt stort politiskt inflytande. För att tala om dagens turbulenta politiska läge har Färgfabriken har bjudit in Johanna Kvist, informationsansvarig på Svenska Burmakommittén, en religiöst och politiskt obunden ideell organisation som stödjer aktivister i Burma som på olika sätt kämpar för fred och demokratisering.


Samarbetspartners