Codified Environments – Renderings of Public Space


14 november 2016 16 november 2016

Grupputställning
Stora salen, Färgfabriken

Curator Jasmine Hinks

Konstnärer: Johanna Gustafsson Fürst och Lucia Nagano


Codified Environments – Renderings of Public Space är en tredagarsutställning på Färgfabirken som visar konst från Stockholmsbaserade Johanna Gustafsson Fürst och Lucia Pagano.


Codified Environments utgår från reflektioner kring Stockholms offentliga rum. Projektet drar paralleller mellan debatten om det offentliga och det demokratiska rummet, samt de specifika konstnärliga strategier som Gustafsson Fürst och Pagano använder, vilka både hanterar föreställningar om det offentliga i sina praktiker.

Codified Environments visar Paganos experimentella och dokumentära kortfilm Röda Linjen (2016) som har filmats på tunnelbanelinjen mellan Ropsten och Norsborg. Gustafsson Fürst har skapat ett nytt konstverk för utställningen. Det nya verket är en rumslig installation som påverkar åskådarnas upplevelser av Paganos film både fysiskt, rumsligt och visuellt.

Utställningen är en del av curator Jasmine Hinks examensprojekt inom Curating Art, International Master´s Programme vid Stockholms universitet.