Building Blocks – Utmanar invanda mönster och inspirerar till nytänkande kring arkitektur


24 april 2010 12 september 2010

Utställning i samarbete med kreativa studion Medium
Stora salen, Färgfabriken


Building Blocks är ett utställningskoncept där barns visioner ligger till grund för ny arkitektur, en utställning som utmanar våra invanda mönster och inspirerar till nytänkande.


Building Blocks är ett initiativ av Färgfabriken, som konceptualiserats i samarbete med den kreativa studion Medium. Innehållet har vuxit fram utifrån frågor om hur normer och förväntningar styr arkitekturen idag. Vi vill undersöka relationen mellan arkitekten och beställaren. Detta gör vi genom att låta barn och ungdomar mellan 5 och 16 år agera beställare till var sin byggnad. Varje arkitektkontor arbetar med ett barn eller en grupp barn, och tillsammans har man pratat om byggnader och boende. Arkitekterna tolkar sedan barnens önskemål och visioner. Resultatet av samarbetet mellan barn och arkitekter presenteras i utställningen i form av storskaliga byggnader. I den tillhörande katalogen ges man också en möjlighet att följa processen via skisser, ritningar, foton och anteckningar.

Building Blocks belyser frågor som rör det kreativa utrymmet i dagens arkitekturklimat. Projektet synliggör också skillnaden mellan barns syn på sin livsmiljö och den vuxna normen. Varför bygger vi som vi gör? Vilka perspektiv glömmer vi bort? Utställningen är ett friskt försök till att öppna upp diskussionen kring de accepterade normerna för uppförandet av byggnader.

Building Blocks är – förutom en lekfull utställning där barn och vuxna kan gå in i och och utforska unika byggnader –också en plattform för möten. Utställningen blir ett forum där barn och vuxna, professionella och lekmän, kan ta del av innehållet på olika plan.


Relaterat

Efter den första succéutställningen på Färgfabriken 2010 har projektet hittills fått två efterföljare i Oslo och Berlin. Utställningen på Norsk Form i Oslo är deras största publikframgång någonsin. Hösten 2012 öppnar ytterligare en version av Building Blocks på Svenska Ambassaden i Berlin.

Läs mer om hela Building Blocks projektet här, mer information om Building Blocks Stockholm hittar du här.


Sponsorer

Veidekke Entreprenad AB sponsrar utställningen med byggmaterial och arbetsledning i samarbete med studerande.