Building Blocks Berlin – Utmanar invanda mönster och inspirerar till nytänkande kring arkitektur


9 september 2012 9 november 2012


Färgfabrikens projekt där barn agerar beställare till unika byggnader som ritas av arkitekter, går nu vidare till Berlin.


Utställningen Building Blocks gick i mål 9 november efter två månaders utställning och kringaktiviteter. Berlin-versionen av Building Blocks blev en stor succé med 18 000 besökare som fascinerats av byggnaderna som barn och ungdomar från Berlin skapat.

Building Blocks öppnade för allmänheten med en invigningsfest 9 september och bland de mest populära inslagen var workshops för barn och skolklasser och rundturer genom utställningen. Såväl barn som vuxna har aktivt tagit del av de fem husen som visades upp i Felleshuset i de Nordiska ambassaderna. De fantasifulla husen som skapats av barn och ungdomar tillsammans med ledande arkitekturbyråer i Berlin har varit a-ha-upplevelser för besökare i alla åldrar och utställningen har fungerat som bidrag till diskussioner om arkitektur och stadsplanering och om de unga invånarnas delaktighet. 29-30 oktober arrangerades även en avslutande konferens som berörde stadsutveckling med hjälp av barnens aktiva medverkan med nordiska och tyska deltagare. Ett glädjande besked är att fyra av husen redan fått nya hem. 16 november invigdes ”Blickfänger” på Albert Schweitzer-skolan i stadsdelen Neukölln. ”Jupeviniti” kommer i framtiden återfinnas i en inomhuslekplats i stadsdelen Märkisches Viertel medan husen ”Buntes Schneckenhaus” och ”Piggsvin” gör comeback under 2014 på Kindermuseum Labyrinth i Berlin.

Sammantaget har Building Blocks varit ett projekt som inte bara bidragit till arkitektur och stadsplanering i sig utan även skapat nya kontakter mellan olika institutioner, företag, skolor och mellan människor i olika åldrar vilket varit en speciellt rolig del i projektet som satt avtryck i Berlin och uppmärksammat hur man arbetat inom området i Sverige och Norden. Ett speciellt tack vill vi ge NCC Deutschland som spelade en avgörande roll i projektets genomförande. Läs mer om projektet och husen på www.buildingblocksberlin.de.

Medverkande arkitekter i Berlin:

AFF

BARarchitekten

Baupiloten

Dahm Architekten

Ortner & Ortner


Fördjupning

Om varför Svenska ambassaden samarbetar med Färgfabriken
Marika Lagercrantz, kulturråd i Berling

Building Blocks Berlin – Lek och konstruktioner
av Joachim Granit, kreativ ledare Färgfabriken


Relaterat

Konceptet Building Blocks utvecklades av Färgfabriken och den kreativa byrån Medium som ett inlägg i den svenska arkitekturdebatten med målsättningen att skapa kreativ och spännande arkitektur och en utställning som tilltalar både barn och vuxna. Building Blocks har vuxit fram utifrån frågor om hur normer och förväntningar styr arkitekturen idag. Vi vill undersöka relationen mellan arkitekten och beställaren. Detta gör vi genom att låta barn och ungdomar mellan 5 och 16 år agera beställare till var sin byggnad. Varje arkitektkontor arbetar med ett barn eller en grupp barn, och tillsammans har man pratat om byggnader och boende. Arkitekterna tolkar sedan barnens önskemål och visioner. Resultatet av samarbetet mellan barn och arkitekter presenteras i utställningen i form av storskaliga byggnader. Utställningen uppfördes på Färgfabriken 2010 och har fått en efterföljare på Norsk Form i Olso 2011.

Läs mer på projektsidan här.