Bortom bilnormen – Hur skulle en region planerad på helt andra premisser kunna se ut?


17 april 2015

Seminarium
Färgfabriken


Seminarium om stadens framtida infrastruktur och transporter.


Hur ser vägen till mer jämställda och klimatvänliga kommunikationer ut? Hur ska Stockholms gaturum organiseras om vi utgår från att förflytta människor och skapa möten istället för fokusera på fordon? Nya informationssystem, appar och kommunikation påverkar vårt sätt att röra oss. Kommer alla kommuner i regionen anta “framkomlighetsprincipen” som ledstjärna: där trafikslagen prioriteras i ordningen gående, cyklister, kollektivtrafik, gods och därefter bilister? Kommer vi se trafik- och byggbudgetar som exakt avspeglar den prioriteringsprincipen? En intressant fråga är; Vad blir steget efter cykelentusiasmen? Och var ligger egentligen den stora förändringspotentialen? Är det nya stora system som behövs, eller kan vi finna en nytänkande samverkan mellan trafikslagen?

Preliminärt program:

Korta tal varvas med tid för fria diskussioner och kaffe.

  • Introduktion. Vad innebär effektiv kommunikation? Måste vi sikta på hög hastighet, eller kan låg fart vara effektivare? Det finns krav på att bygga bilparkering per bostad, men inte att bygga kollektivtrafik per bostad. Hur skulle en K-norm (Kollektivtrafiknorm) se ut? Jan Rydén, Färgfabriken
  • Varför finns P-normer? Ekonomiska strukturer o bilen. Talare: Aysegul Alayat & Tina Ringenson, jagvillhabostad.nu.
  • Samspelet mellan trafikslag; ”Intermodality in a future Stockholm”. En diskussion med utgångspunkt från förslaget Stockholm 2070, Sverker Hanson, Sweco.
  • ”Infrastructure as expression of societies. Cycling and public space”, Stefan Bendiks, Dutch Cycling embassy, Rotterdam.
  • ”Bygga för rumslig rättvisa”, Ida-Maria Classon, planarkitekt, Haninge kommun.
  • Slutdebatt/sammanfattning. Panel: Mats Björsell, Naturvårdsverket, Ida-Maria Classon, Haninge kommun, Stefan Bendiks, Dutch Cycling Embassy.

Relaterat

Experiment Stockholm

Connected – Things about future, cities and people

Symposium: Att planera och bygga för en varierad stad

Symposium: Innanförskap

Symposium: Stockholmsbiotopen


I samarbete med