Att verka som konstinstitution i en tid av klimatförändringar – Ett rundabordssamtal på Folk och Kultur i Eskilstuna


8 februari

Medverkande: Anna-Karin Wulgué, chef för Färgfabriken, Petra Johansson, konstnärlig ledare Göteborgs konsthall, Maria Hallberg, konstmuseichef Eskilstuna konstmuseum, Etta Säfve, konstnär och konstnärlig ledare Gylleboverket resilience center samt Jona Elfdahl, konstnär och konstnärlig ledare Gylleboverket resilience center.

Moderator: Daniel Urey, processledare Färgfabriken

Plats: Danssalen, Scenkonst Sörmland, Eskilstuna

Tid: 13.30–14.15


Att verka i en tid av klimatförändringar innebär curatoriella utmaningar, eftersom ämnet och den alltmer akuta situationen kan medföra en slags ”climate fatigue”.  Hur kan konstinstitutioner ta sig an den här utmaningen? Vad för slags curatoriella metoder, utställningar och publika program kan behöva utvecklas? 

Välkommen till ett rundabordssamtal om klimat, konst, resiliens och motstånd!


Relaterat

Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent. Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd. Konventet har utvecklats i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland och flera hundra externa arrangörer och utställare. Folk och Kultur äger sedan starten 2018 rum årligen i Munktellstaden i Eskilstuna.

www.folkochkultur.se


Kontakt

Daniel Urey
Processledare
danielurey@fargfabriken.se