Arkiv Lövholmen – Ett arkiv för dåtid, nutid och möjliga framtider


25 januari 2018 15 april 2018

Utställning
Projektrummen, Färgfabriken, samt utomhus


Lövholmen står inför stora förändringar. I dag rymmer det slitna industriområdet ateljéer för konstnärer och kreatörer, men nu ska en helt ny stadsdel byggas här. Arkiv Lövholmen är första delen av Färgfabrikens ambition att fungera som inspiratör och reflektionsyta i förändringsprocessen – och samtidigt öppna upp samtalet om stadsbyggnad för en bredare publik.


Arkiv Lövholmen är både en utställning och arbetsyta. Här presenteras ett rikt urval av fragment från olika tider tillsammans med dagens kluster av konstnärliga verksamheter. Genom att gemensamt skapa ett arkiv över dåtid, nutid och möjliga framtider fungerar utställningen som en startpunkt för samtalet om Lövholmen. Vid mörkrets inbrott utvidgas utställningen utomhus med bildspel projicerade på några av områdets byggnader i ett försök att knyta ihop verklighet och vision. Arkivet fortsätter att växa under utställningsperioden genom besökarnas reaktioner och olika workshops och evenemang.

Program

Vernissage 25 januari 2018 kl 17–20

22 februari kl 17.30–19.30
Panelsamtal Lövholmens historia och lokalt engagemang.

Hur kan vi ta tillvara på Lövholmens historia och samtidigt utveckla framtidens stadsdel? Medverkar gör bl.a. Ylva Blank, enhetschef på Stockholms stadsmuseum, Mattias Frihammar, etnolog vid Stockholms universitet, Urban Alvring, lokalhistoriker och Birgitta Biesheuvel, ordförande i Hägerstens hembygdsförening. Samtalet genomförs på svenska och är gratis.

22 februari kl 16
Guidad vandring med Anders Djerf
Lär känna Lövholmen och dess historia på en guidad vandring i området. Anders Djerf, lokalhistoriker, berättar om Lövholmsvarvet, Kolsyrefabriken, Cementa, Palmcrantz verkstäder, Beckers, Färgfabriken och mycket mer. Startar vid Färgfabrikens grindar. Tid: cirka 60 min.

8 mars kl.19–20

Panelsamtal och debatt om stadsbyggnad och jämställdhet med anledning av internationella kvinnodagen.

Var står vi i samtalet om den jämlika staden? Hur ser framtiden ut och vilka frågor måste vi lyfta för att skapa lika villkor i morgondagens städer? Medverkar gör bl.a: Stina Hagelqvist, arkitektur- och bebyggelsehistoriker; Åsa Jacobsson, f.d. ordförande i KVIST, Meike Schalk, forskare vid KTH; Emilia Hallin, arkitekt och Maja Willén, konstvetare. Tid: 19–20. Fri entré för samtalet. Språk: Svenska. Välkomna!

Dokumentation

Bildspel med äldre fotografier på arbetare.

Röster om Lövholmen:

Ladda ned utställningsfoldern här:


Relaterat

Läs mer på projektsidan här.