Arijana Kajfes Occular Witness – undersökningar av ljuset som ett tillstånd


6 maj 2004 16 maj 2004

Utställning
Stora salen, Färgfabriken


Färgfabriken har äran att kunna presentera projektet Occular Witness av Arijana Kajfes. Det är inte bara en utställning i stora salen på Färgfabriken, utan även en redovisning av ett konstnärligt forskningsprojekt i form av både utställning, bok och seminarium.


Occular Witness utgår från Arijana Kajfes undersökning av vad ljus egentligen är och består av. Hon utgår från ljusets fysikaliska egenskaper, som våg, partikel och energimängd. Detta är grunden för ett resonemang kring vad information egentligen är – sedd utifrån dess minsta beståndsdelar, quanta of light. Enligt Arijana Kaifes kan ljus ses som ett tillstånd innan eller bortom språket: ett obearbetat material innan det når ögat och därmed struktureras och tolkas, dvs blir till språk.

Installationen är till formen ett ”laboratorium”, dvs en pågående undersökning, som består av sex olika stationer som var och en undersöker olika processer kring ljuset och ögats uppfattning av ljus. I installationen finns både artificiellt och organiskt ljusupptagande och ljusalstrande källor.


Relaterat

Occular Witness är ett projekt som har bedrivits på och finansierats av Smart studio vid Interaktiva Institutet, under perioden 2001–2004. Smart studion är en tvärdisciplinär forskargrupp som ägnar sig åt kritisk fördjupning i området konst och teknologi. Projektet är ett av studions pilotprojekt, där Arijana tillsammans med studioföreståndaren Ingvar Sjöberg och sina medarbetare har försökt skapa ett alternativ till akademisk forskning. Arijana Kajfes har genomfört projektet i samarbete med Pablo Miranda, Alberto Frigo, Ann-Sofie Börjesson, Aurelian och Lili Bria på Smart studion, Interaktiva Institutet.