Anastasios Logothetis Sea Deep Web Trouble in the Bubble Loop


11 maj 2017 21 maj 2017

Videoinstallation
Projektrummen, Färgfabriken


Under 2017 kommer projektet Expanded Societies synas alltmer på Färgfabriken. Projektet handlar om digitaliseringens påverkan på samhällsutvecklingen. Som en del av det pågående projektet visar Färgfabriken videoinstallationen Sea Deep Web Trouble in the Bubble Loop av Anastasios Logothetis. 


Anastasios Logothetis visar videoinstallationen Sea Deep Web Trouble in the Bubble Loop 11–21 maj i projektrummet på Färgfabriken. I verket blandar Logothetis skulpturala objekt med videoprojektioner. Skulpturerna i lera skapar fysiska rum som i sin tur är portaler in i olika virtuella undervattensvärldar. Om vi ser skulpturerna som konkreta och torra objekt är de virtuella tilläggen dess motsatser där drömmens blötdjur tar plats. Det är naturligtvis en konstnärlig vision, men speglar också ett förhållande mellan digitala och fysiska världar. Det är två världar som alltmer smälter samman och som det börjar bli svårt att skilja åt. Det gäller såväl i praktiken som i teorin. Sambandet och det ömsesidiga beroendet mellan de fysiska och de virtuella världarna är så pass starka.


I samarbete med

VR SCI FEST