All Ears – En ljud-objektutställning


19 december 1998 10 januari 1999

Grupputställning


En ljud-objektutställning som riktar sig lika mycket till örat som till ögat.


All Ears är ett resultat av ett unikt samarbete mellan kuratorerna Leif Elggren, Ulf Stenberg och Kent Tankred och 12 konstnärer/ljudmakare från olika delar av världen (Tyskland, England, Japan, USA, Frankrike, Sydafrika, Estland, Grönland och Italien) som alla har det gemensamt att de just intresserar sig för ljudet som objekt.

Skilda bakgrunder (somliga kommer t ex från bildsidan och andra från ljudsidan) och traditioner leder naturligtvis till skilda resultat, men vårt uppdrag har varit att sammanföra konstnärerna/ljudmakarna i en ny situation och sammanlänka de skilda ljud-objekten till en helhet. Att fungera som ett slags ”scenografer”).

Vi ansvarar för totalmiljön, de 12 konstnärerna/ljudmakarna för delarna. Tillsammans bildar detta en enhet. Det är också den överenskommelse och idé som legat till grund för arbetet på båda håll. Utställningen är sålunda ett samspel och en samverkan på olika plan, mellan oss och konstnärerna/ljudmakarna, mellan publiken och de enskilda ljud-objekten (ett eller flera samtidigt) och mellan de olika ljud-objekten (konstnärerna/ljudmakarna). Tyngdpunkter förskjuts, gränser förflyttas och fokus skiftar.”