Alex Steffen – The Call


24 oktober 2008


Färgfabriken bjuder in till en kväll om framtiden, med tal av Alex Steffen från worldchanging.com. Kom och lyssna, diskutera och var med och skapa en ny framtid med oss!


Alex Steffen är chefredaktör på worldchanging.com och var en av dem som grundade organisationen 2003 som ett nytt steg i ett livslångt arbete med att bygga en bättre framtid. Worldchanging är rankad som den näst största hållbarhets-publikationen på Internet av Nielsen Online, och visar upp ett imponerande arkiv bestående av mer än 9000 artiklar av ledande tänkare världen över. Steffen var också redaktör för Worldchangings mycket uppmärksammade första bok – Worldchanging: A Users Guide for the 21st Century (Abrams, 2006), en 600 sidor lång skrift med texter av över sextio respekterade ledare från hela världen, med förord av Al Gore och en introduktion av Bruce Sterling. Steffen arbete har gett upphov till artiklar i New York Times, Wall Street Journal, The Guardian och andra ledande publikationer. Hans essäer har blivit översatta till Tyska, Franska, Japanska, Portugisiska och Spanska och kommer ofta i nytryck och i olika antologier. Nyligen var han föremål för en CNN-dokumentär, som framställer möjligheter för framtiden, och han blev vald till en av sex ledande innovatörer i New York Times Sunday Magazines ”Ecotecture”-nummer. Han har också talat och hållit presentationer på många av världens mest inflytelserika design- och innovationskonferenser, däribland TED, Pop!Tech och Design Indaba.

”Vi finner oss stå inför två framtider, en otänkbar och en som man just nu inte kan föreställa sig,” säger Steffen. ”Mitt arbete går ut på att leta efter vägar att skapa en framtid som är hållbar, dynamisk, blomstrande och rättvis – en framtid som är både ljus och grön. WorldChanging baseras på premisserna att en sådan framtid inte är en avlägsen möjlighet, utan en växande verklighet. Vi försöker koppla Worldchanging-människorna till de verktyg, modeller och idéer som krävs för att bygga den.”