6808 – En utställning om Stockholm och en värld i förändring


14 juni 2008 17 augusti 2008

Grupputställning och seminarier


Sommaren 2008 anordnar Färgfabriken i Stockholm en utställning och seminarieserie under namnet 6808. Förutom verk och installationer av närmare 30 konstnärer blir det performance, musik, tal och diskussioner om samhällets och konstens mötespunkter.


6808 utgår från revoltåret 1968 och undersöker hur motstånd, förändring, kultur och konst påverkats och använts under de 40 år som gått. Förutom tillbakablicken och sammanfattningen handlar 6808 om att blicka framåt. Vi granskar ifrågasättandet, fenomenet förändring och landvinningarna som gjorts. 6808 består både av tidsangivelser och spridda geografiska positioner, men har sin utgångspunkt i Stockholm. Utställningen handlar även om hur man utvecklar, förändrar och förbättrar sitt samhälle samt vikten av politiskt och ungt engagemang. 6808 är inte en nostalgitripp eller ett definierande utan snarare en utställning som vill kommunicera igår, idag och imorgon.

Medverkande konstnärer

Öyvind Fahlström, Barsky Brothers, Fia-Stina Sandlund, Pål Hollender, Kjartan Slettemark, Ernst Billgren, Stockholms Militanta Graffitikonstnärer, Malin Arnell, Carl Johan de Geer, Louise Waldén, Lisa Jonasson, Leif Nylén, Gittan Jönsson, Sapphos döttrar, Anders Petersén, Eva Trolin, Eva Sandberg, Anneli Ersbacken, Maria Backman, Maria Adlercreutz, Guerilla Girls, Ewy Palm, Markus Andreasson, Max Book, High Heel Sisters, Joanna Rytel, Catti Brandelius, Johanna Billing, Carl Abrahamsson, De Professionella Konstgangstrarna, Marcus Lindeen, Dan Wolgers, Dorinel Marc, Carl Michael von Hausswolff & Leif Elggren, Zappo, Joakim Forsgren, Erik Pauser, Ulf Rahmberg, Bigert & Bergström, Gustav Broms.

Samtal

Konst, politik och uppror! 
17 juni
Medverkande:  
Lena Lennerhed – idéhistoriker vid Södertörns högskola där hon även undervisar i Genusvetenskap. Hennes forskning är främst inriktad på det sexualhistoriska området. Hon är numera också RFSUs ordförande.
Lucie Svobodova– direktör för Tjeckiska centret i Stockholm, som arbetar för att presentera Tjeckiska Republiken inom kultur, handel, turism och utbildning. 1969 kom hon till Sverige som flykting till följd av Sovjetockupationen av Tjeckoslovakien.
Sapphos döttrar – konstnärskollektiv som bildades 1977 och består av konstnärerna Lotti Malm, Bitte Richardsson och Ulla Nordenskjöld. Gruppen arbetar med stora, gemensamma utställnings- och utsmyckningsuppdrag med det kollektiva skapandet som grund. Medverkar i samtalet gör Bitte Richardsson och Ulla Nordenskjöld.
Lisa Jonasson – konstnär, gick ut kungliga konsthögskolan 2004. I sin konst undersöker hon visuellt och språkligt relationen mellan individ och samhälle. Hennes affischer med skruvade budskap lämnar ingen oberörd. Allmängiltigheter och floskler förvandlas och blir till skruvad poesi i en visuell mix av propaganda och reklam.
Leif Nylén – bland annat författare, konstkritiker och musiker och var med och bildade proggbandet Blå Tåget. I boken ”Den öppna konsten” skriver han om gränsöverskridanden och experiment i 1960-talets kulturliv.
Frida Johansson Metso – ordförande i Liberala ungdomsförbundet. Hon har tidigare varit andra vice ordförande i Liberala ungdomsförbundet och ordförande i Liberala flyktingfonden.

Utopi! Ett samtal om ett framtida drömsamhälle.
14 augusti
Finns utopisk konst idag? Är det möjligt att förändra samhället genom kultur? Hur såg berättelserna och drömmarna om framtiden ut 1968, och hur har de förändrats fram till idag? Är det stor skillnad på hur visionerna av en tänkt framtid uttrycks i konsten respektive politiken? Vilka bilder av framtiden kan man ana i den samhällskritiska eller politiska konsten? Vilka utopier och dystopier präglar vår bild av framtiden idag, och vad säger de om vår samtid? Tänker politiker på utopier?
Medverkande: Malin Arnell, konstnär Dorinel Marc, konstnär Maria Ferm, Grön Ungdom Omar Mustafa, LSU Frida Johansson Metso, LUF Carl Abrahamsson, journalist & konstnär m.fl.