Färgfabrikens organisation

Färgfabriken är en politiskt och religiöst obunden stiftelse, och finansieras av medel från Statens Kulturråd, Stockholms stads Kulturförvaltning och Stockholms Läns Landsting. Huvudsponsor för Färgfabriken är Lindéngruppen AB. Stiftelsen bildades 1995 av Alcro-Beckers AB, ColArt Sweden AB och SAR (Svenska Arkitekters Riksförbund, nuvarande Sveriges Arkitekter).

Färgfabriken leds av verksamhetsledare Pernilla Lesse och kreativ ledare Joachim Granit.

Medarbetare


Färgfabrikens styrelse

Ordförande:

Jenny Lindén Urnes

Ledamöter:

Daniel Daboczy
Joacim Díaz Björk
Martin Brandt
Charlotte Gyllenhammar
Elizabeth Hatz
Mats Hellström
Karolina Keyzer
Qaisar Mahmood

Färgfabrikens likabehandlingspolicy