Blogg för verksamheten - osorterad

Färgfabriken i samarbete med Nationalmuseum

Arkadien - Ett förlorat paradis

Visas på Nationalmuseum 17 september 2020–17 januari 2021

Fabriken. Utsikt från Waldemarsudde mot gamla Saltsjökvarn, Prins Eugen. Olja på duk. NM 4239

Färgfabriken och Nationalmuseum inledde ett samarbete våren 2019 med fokus på att utforska och vad den historiska och samtida konsten vittnar och lär oss om naturresurser och klimatpolitik. Erfarenhetsutbytet mellan dessa två institutioner tydliggör också behovet av samarbete mellan olika arbetsmetoder som aktivt kombinerar ett kritiskt och symbioiskt tänkande. Sist men inte minst handlar det om ett samarbete som uppstår ur den ömsesidiga nyfikenheten, respekten och ödmjukheten för varandras sätt att förstå och delta i samtiden.

Samarbetet mellan Färgfabriken och Nationalmuseum manifesteras på olika sätt. Nu till hösten 2020 genom utställningen Arkadien - Ett förlorat paradis på Nationalmuseum. Genom temat Hinterland har Färgfabriken valt verk i Nationalmuseums samlingar som knyter an till frågor om naturresurser och klimatpolitik. Temat Hinterland vidareutvecklas av Färgfabriken genom undersökningsprogrammet och utställningen Symbiosis våren 2021.

Utställningen Arkadien – Ett förlorat paradis handlar om verklighetsflykt och en evig längtan bortom civilisationen. Den belyser myt, dikt och kärleksberättelser och ställer frågor om människans roll i naturen – då och nu. Motiven är landskap och natur, men om man tittar närmre går det även att upptäcka episoder hämtade från sagor och litteratur som utspelar sig i gläntorna.

De mer idébaserade diskussionerna kring människa och landskap fördjupas i utställningen genom ett samarbete med Färgfabriken. Utställningen lämnar här Arkadien för att undersöka det industrialiserade samhällets relation till naturen på temat hinterland. Ett antal verk ur Nationalmuseums samlingar av konstnärer som Prins Eugen, Axel Sjöberg och Anna Boberg diskuteras och visas utifrån samtida diskussioner om naturresurser, urbanisering och klimatfrågor. Här visas också samtida bilder av fotografen Suvra Kanti Das från Bangladesh.

Foto av Suvra Kanti Das

Till utställningen ges en rikt illustrerad publikation ut som presenterar temat Arkadien ur olika perspektiv. Författare är Martin Olin, Anna Blennow, Helen Langdon, Daniel Prytz och Daniel Urey (Färgfabriken). Malte Persson bidrar med dikten Aeneas i Arkadien som är en poetisk kommentar till utställningens bilder och teman och som publiceras för första gången.

 

Fortsätt läs mer
  1304 Träffar

Sensommar och höst på Färgfabriken

– om de stora frågorna och vad det innebär att leva och skapa i en omvälvande tid.


Färgfabrikens utställningar hösten 2020:

  • Manifestation Lövholmen – det gamla industriområdets roll som kulturplats
    manifesteras med drygt 50 kulturskapare. 20 – 30 augusti.
  • Lyssna – om klimat i gränslandet mellan kunskap och känslor. 12 september – 29 november, med verk av Sophie Vuković och Jens Evaldsson.
  • Gylleboverket – en platsspecifik rumsinstallation. 19 september – 29 november.

________________

Färgfabriken 25 år och kulturens roll i staden, Manifestation Lövholmen, 20 – 30 augusti

Installation och foto: Amanda Karsberg

Genom konst, arkitektur och stadsplanering har Färgfabriken i 25 år utforskat olika sätt att tolka en komplex omvärld. Verksamheten i den gamla, tidigare nedgångna, fabriksbyggnaden på Lövholmen har också inneburit att konsthallen befunnit sig mitt vad som kan sägas vara ett koncentrerat exempel på det senaste kvartsseklets stadsutveckling – från verksamt industriområde till plats för kulturproduktion och nu på väg mot lyxigt bostadsområde. I Manifestation Lövholmen visar upp konst, design, text, film med mera av mer än 50 av de kulturaktörer som har ateljéer i området, för att uppmärksamma Lövholmen som kulturellt nav i Stockholm.

Vad händer om vi lyssnar? Tre konsthallar i samarbete med ungdomar, forskare och konstnärer, LYSSNA 12 sep – 29 nov

Färgfabriken, Virserums konsthall och Skellefteå konsthall har utvecklat ett samarbete med fokus på hur vi emotionellt upplever, kommunicerar och gestaltar klimatförändringar, genom att på varje plats skapa ett forum där ungdomar, forskare och konstnärer tillsammans utforskar och skildrar erfarenheter och känslor i relation till klimat och platser. Projektet har beviljats stöd av Svenska Postkodstiftelsen.

"Klimatförändringar är för många abstrakta och det är svårt att veta hur man kan föreställa sig alternativa sätt att leva. Vi är därför mycket stolta över att stötta Stiftelsen Färgfabriken som samlar människor med helt olika erfarenheter, för att genom en kreativ skapandeprocess lyfta dessa frågor och därigenom stimulera ett brett engagemang ”, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Att analysera frågan med ett nytt angreppsätt, då unga forskare och konstnärer samtalar och lyssnar på varandra kommer ge denna process och utställning en annan dimension” säger Barbro Wenden, tf chef och Carolina Jonsson, producent på Virserums Konsthall.

För konsthallarna är det viktigt att pröva nya arbetssätt och skapa sammanhang över landet.

I utställningen på Färgfabriken visas verk av Sophie Vuković och Jens Evaldsson samt visuella kommentarer av Peter Lang.

Ett publikt program som tagits fram i samarbete med de medverkande ungdomar presenteras inom kort.


Djupekologi och symbiotiskt skapande, Gylleboverket, 19 sep – 29 nov

Ur arbetsprocessen, Gylleboverket 2020


Hösten 2020 ger plats för Färgfabrikens undersökande av ”symbiotiskt tänkande” med en utställning och platsspecifik rumsinstallation av konstnärsgruppen Gylleboverket, som utforskar ett djupegologiskt perspektiv på människans relation till sin omvärld. Gruppen arbetar ofta tvärdisciplinärt i samarbete mellan olika fält. Dess kärna består av Etta Säfve och Jona Elfdahl och för utställningen på Färgfabriken ingår även Shelley Sharr i gruppen.


Gylleboverkets arbetsprocess är undersökande, ofta längre processer där tematiska frågeställningar hakar i varandra. Samarbeten, publika möten, omvärldsanalys och teman som mänsklig isolering, normalitet, vår relation till naturen, omvärlden och varandra undersöks. Ett arbetssätt med ett nära släktskap till Färgfabrikens verksamhet.

________________

Färgfabriken och Färgfabrikens kafé tar hänsyn till rådande situation och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att undvika smittspridning.

_________________

Vill du boka en grupp- eller skolvisning? 

Kontakta Elsa Isaksson: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Fortsätt läs mer
  1133 Träffar