Blogg för verksamheten - osorterad

9 september öppnade Building Blocks i Berlin!

Vår tredje Building Blocks utställning har öppnat på Felleshuset i Berlin, ett samarbete med Svenska ambassaden. Huset fylldes av besökare, stora som små, ivriga att utforska de 5 hus som tagit över Felleshuset. Det är grupper av barn i åldrarna 6–15 år från olika områden i Berlin som agerat beställare av dessa hus. De medverkande arkitektkontoren, AFF, BARarchitekten, Baupiloten, Dahm architekten, Ortner & Ortner samt byggbolaget NCC Tyskland har sedan förverkligat dessa visioner på plats.

Manfred Ortner grundare till det medverkande arkitektkontoret Ortner & Ortner beskrev projektet som omvälvande. Han framhöll att det är arkitekts mardröm att arbeta med så många som 5 beställare som dessutom är barn och ett otydligt ändamål, men att denna öppenhet skapade en kreativitet som han kommer bära med sig i framtida möten. Denna erfarenhet belyser enligt Ortner de fördomar som man som arkitekt bär med sig in i processer.

Projektet Building Blocks utvecklades av Färgfabriken och Medium som ett verktyg för att utmana våra invanda föreställningar om arkitektur och byggande. Liksom Ortners uttalande vittnar om kan man genom att låta barn agera beställare av arkitektur synliggöra de förväntningar och normer som styr arkitekturen idag. Building Blocks är en process som utvecklats på varje ny plats och i varje nytt möte med nya barn och arkitekter. Det genomfördes på Färgfabriken 2010, Norsk Form i Olso 2011 och nu på Felleshuset i Berlin. 

 

 

 

 

 

Fortsätt läs mer
  5680 Träffar

Vernissage för årets Beckersstipendiat Elin Behrens.

På lördag är det vernissage för 2012 års Beckersstipendiat, Elin Behrens. Stipendiet delas ut för 26:e gången och inkluderar 150.000 kr samt en separatutställning på Färgfabriken.
 
Elin Behrens bor och verkar i Malmö och till utställningen i Färgfabrikens stora sal kommer hon att visa en helt ny serie målningar och fotografier, samt en installation med ett platsspecifikt verk i form av ett draperi.

Vernissage 8 september 11–19, stipendieutdelning och bubbel 18.00.Varmt välkomna!
 
Ur juryns motivering:

"Elin Behrens får Beckers konstnärsstipendium 2012 för att hon, på ett intelligent sätt riktar uppmärksamhet på komplexiteten i avbildandets konst. Utrustad med en stor portion nyfikenhet, noggrannhet i hantverket, och en målmedvetenhet i sitt sökande öppnar hon våra sinnen och stimulerar vår perception, när vi tillsammans med henne upptäcker måleriets aldrig sinande möjligheter att säga något om vår verklighet."

Läs gärna mer om utställningen här. Om du vill ha information om tidigare stipendiater är du välkommen att ta en titt i vårt arkiv.

Fortsätt läs mer
  9976 Träffar