New Urban Topologies återvänder till Alexandria.

När New Urban Topologies/NUT – Färgfabrikens internationella program för urban utveckling – besökte Alexandria för första gången, 2011, ville projektet hitta olika sätt att omvandla försummade stadsmiljöer till positiva kulturella värden för staden och dess medborgare.

När vi nu, i februari 2013, återbesöker staden vill vi undersöka nya kommunikationsvägar mellan stad och invånare

NUT Alexandria del II har en stark koppling till demokratirörelsen i Egypten och kommer framförallt att utgå från deltagardemokrati och kommunikation. Ambitionen att identifiera möjliga kommunikationsmöjligheter eller utmaningar relaterade till informations-och kommunikationsteknik (ICT). Med andra ord, NUT vill undersöka om ICT kan vara verktyget som etablerar och förbättrar dialogen mellan de lokala myndigheterna och medborgarna samtidigt som det blir ett instrument för invånarna att uttrycka sina åsikter.

NUT Alexandria del II genomförs 21–23 februari 2013. Mer information om besöket kommer snart att finnas tillgängligt här.

Färgfabriken har sedan hösten 2010 arrangerat seminarier, stadsvandringar och workshops i ett flertal städer inom ramen för det internationella demokratiprojektet New Urban Topologies, NUT. Till dags dato har NUT besökt sju olika städer. Mer om projektet, rapporter från besöken och ett rikt bildmaterial finns här. 

Fortsätt läs mer
  8111 Träffar

Nya talare till konferensen Människan i systemet.

Vad har en stressforskare, en transportvetare, en hållbarhetsexpert och en författare att säga om våra liv och hur de påverkar och påverkas av samhällets infrastruktur?

Till konferensen Människan i systemet har vi bjudit in representanter från olika fält för att diskutera och undersöka olika perspektiv på relationen mellan människa och system. Hur mycket styrs våra resmönster av planerares och politikers beslut, och hur påverkar våra egna beteenden de system vi använder oss av? Vilka behov får styra? Hur skapas ett hållbart samhälle i denna växelverkan mellan individuella val och stora planerings- och byggprojekt?

Utöver de talare som tidigare har annonserats är vi glada att lägga ytterligare tre namn till konferensen: Per Hamid Ghatan, Jennie Fridolin och Marcus C Nilsson. Per Hamid Ghatan är hjärn- och stressforskare. Han kommer att tala om hur den mänskliga hjärnan reagerar i de miljöer som infrastrukturen skapar och som vi dagligen vistas i, om intryck och upplevelser och vad resandet och informationsflödet gör med oss som individer. Jennie Fridolin arbetar som Affärsutvecklare på NCC Construction Sverige och ansvarar för den sociala hållbarheten i NCC:s renoveringsprojekt. Hon kommer att tala om hur ett byggbolag kan agera för att bidra till att minska segregation och utanförskap, med utgångspunkt i förändringsarbete i miljonprogramsförorter. Marcus C Nilsson är regionchef på Veidekke Entrepenad och kommer att tala om vad en ökad involvering bland brukarna i planerings- och byggprocesserna skulle kunna leda till.

Övriga medverkande under eftermiddagen är Pernilla Glaser, Yusak Susilo samt Oskar Wallgren. Moderator för konferensen är Christoffer Barnekow.

Läs mer om konferensen och övriga talare här.

Varmt välkomna!


Människan i systemet
Tid: 31 januari 2013, kl. 13.30–17.00
Plats: Färgfabriken, Takvåningen
Språk: Svenska (förutom föreläsningen med Yusak Susilo som är på engelska)

Konferensen har fri entré, men eftersom lokalen bara kan ta emot ett begränsat antal gäster krävs förbokning. Maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill boka en eller flera platser. 

Efter konferensen är alla varmt välkomna till vernissagen för Henrik Ekesiöös nya utställning The Propp Show som öppnar kl 17.00.

Fortsätt läs mer
  8868 Träffar