Patchwork of Narratives förlängd till den 29 mars.

Patchwork of Narratives förlängd till den 29 mars.

Patchwork of Narratives är förlängd till den 29:e mars 2015, från den 13:e mars har vi har fri entré till utställningen.

Patchwork of Narratives utgångspunkt är Beirut i Libanon och Mostar i Bosnien-Hercegovina. Två städer som delar erfarenheten av splittring och en konfliktfylld samtid. Beirut och Mostar är två segregerade städer där grupperingar lever åtskilda.

Fortsätt läs mer
  5069 Träffar

Släppfest för tidskriften STAD nr 8! 19 mars.

Släppfest för tidskriften STAD nr 8! 19 mars.

Nummer 8 | 2015 har temat Kampen om utrymmet – vem får ta plats i det offentliga rummet?

STAD bjuder på samtal om aktuella ämnen med intressanta personer. Kom och mingla och få tidskrift, popcorn och läsk!

Samtal: Kampen om utrymmet
Martin Nordahl, arkitekt från OkiDoki Arkitekter, i ett samtal om småskalig stadsplanering utifrån kontorets vinnande förslag för Vallastaden i Linköping och bomässan 2017.
Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt från Boverket, i ett samtal om hur barnen kan garanteras plats i den täta staden utifrån de allmänna råd till PBL som gäller från 1 mars.

När: 19 mars 2015 kl 17:00
Var: Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1, Stockholm

Eventet på facebook.

Varmt välkommen!
Önskar Titti Olsson, redaktör för STAD

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling. Tidskriften STAD ges ut av Tankesmedjan Movium. Tankesmedjan Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor och finns vid SLU i Alnarp.

Illustration: Karin Louise Andersson

Fortsätt läs mer
  10800 Träffar