Slutdiskussion och sista veckan för Stockholm on the Move!

Nu går vi in på sista veckan för Stockholm on the Move. Det är dags att summera och blicka framåt.

Torsdagen 21 mars kl 14–17 bjuder Färgabriken tillsammans med KTH in in till en eftermiddag för att ventilera, analysera och debattera mångfalden av tankar, ståndpunkter och åsikter som kommit fram under processen. Vi har bjudit in representanter från olika fält, alla med anknytning till någon av infrastrukturens olika delar. 

Välkommen till Färgfabriken och ta del och var med och debattera med politiker, beslutsfattare, experter och de som skapar framtidens Stockholm!

Mer information om paneldeltagare och detaljerat program finns här.

Varmt välkomna!

Fortsätt läs mer
  8473 Träffar

New Urban Topologies återvänder till Alexandria.

När New Urban Topologies/NUT – Färgfabrikens internationella program för urban utveckling – besökte Alexandria för första gången, 2011, ville projektet hitta olika sätt att omvandla försummade stadsmiljöer till positiva kulturella värden för staden och dess medborgare.

När vi nu, i februari 2013, återbesöker staden vill vi undersöka nya kommunikationsvägar mellan stad och invånare

NUT Alexandria del II har en stark koppling till demokratirörelsen i Egypten och kommer framförallt att utgå från deltagardemokrati och kommunikation. Ambitionen att identifiera möjliga kommunikationsmöjligheter eller utmaningar relaterade till informations-och kommunikationsteknik (ICT). Med andra ord, NUT vill undersöka om ICT kan vara verktyget som etablerar och förbättrar dialogen mellan de lokala myndigheterna och medborgarna samtidigt som det blir ett instrument för invånarna att uttrycka sina åsikter.

NUT Alexandria del II genomförs 21–23 februari 2013. Mer information om besöket kommer snart att finnas tillgängligt här.

Färgfabriken har sedan hösten 2010 arrangerat seminarier, stadsvandringar och workshops i ett flertal städer inom ramen för det internationella demokratiprojektet New Urban Topologies, NUT. Till dags dato har NUT besökt sju olika städer. Mer om projektet, rapporter från besöken och ett rikt bildmaterial finns här. 

Fortsätt läs mer
  8239 Träffar