Bokrelese Allborgarrätten: Försök till en urban allemansrätt av Jan Rydén

Bokrelese Allborgarrätten: Försök till en urban allemansrätt av Jan Rydén

Bokrelease på Färgfabriken den 9 februari - Allborgarrätten: Försök till en urban allemansrätt av Jan Rydén

Torsdag kväll den 9 februari firar vi bokreleasen Jan Rydéns bok Allborgarrätten i Färgfabrikens kafé med start kl. 17, 
Samma kväll har konsthallen öppet till kl. 19 och kafét håller öppet med bar och enklare mat fram till kl. 20.00.

Datum & Tid : 9/2 kl. 17 - 20

Plats: Färgfabrikens Kafé, Lövholmsbrinken 1
                                     117 43, Stockholm

Kl. 18.00 berättar Jan Rydén själv om sina tankarna kring boken.

Allborgarrätten är den nya urbana motsvarigheten till allemansrätten. Ordet är skapat av den svenske konstnären Jan Rydén. I essäboken Allborgarrätten: Försök till en urban allemansrätt undersöker han idén ur ett svenskt perspektiv och knyter an till en aktuell internationell diskussion om rätten till staden, Henri Lefebvres "Le Droit a la ville". Parallellt med texten har Rydén skapat en serie piktogram som följer en egen poetisk logik. Boken är på både svenska och engelska. Dess engelska titel är Allborgarrätten The Right to the City as a Swedish Tradition.

 

Välkomna!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Book release : Allborgarrätten The Right to the City as a Swedish Tradition by Jan Rydén

Date & Time: 9th of Feb 5 - 8 PM

Location: Färgfabriken Café, Lövholmsbrinken 1

The bar and café will be open during the evening

 

‘Allborgarrätten’ is a newly coined concept that promises to be the urban equivalent of the rural, traditional Swedish ‘allemansrätten’ – everyman’s right to roam freely in nature. The rural right is one most Swedes know by heart, even though they now live in cities.

Through the Nordic lens, Rydén explores themes like the right to the city, national identity and connects it to a larger global discourse. Along with this verbal exploration Jan Rydén has created a series of pictograms, a pictorial grammar of sorts, which follows its own poetic logic. The book is published in both English and Swedish. Please note that the book is bilingual, English and Swedish in the same volume.

Welcome!

Fortsätt läs mer
4683 Träffar

Var är ditt Stockholm?

Var är ditt Stockholm?

Städer är mer än gator och byggnader, de är våra berättelser, minnen och känslor för vissa platser.

Var är ditt Stockholm? - Ett utforskande av gemensamma upplevelser. Stockholm Resilience Centre och Färgfabriken lanserar inom ramen för projektet Experiment Stockholm en webbplats som samlar människors erfarenhet och kunskap om staden. www.varardittstockholm.se ger invånvare möjlighet dela med sig av kunskap om platser i Stockholm, och på så sätt påverka och vara medskapare av stadens framtid.

"Vi vill ge människor i Stockholm möjlighet att uttrycka sig som medskapare i utvecklingen av staden", säger forskarna och projektledarna Matteo Giusti och Stephan Barthel vid Stockholm Resilience Centre.

Via www.varardittstockholm.se vill Giusti och Barthel undersöka hur kopplingen ser ut mellan Stockholmsregionens olika områden, vilka upplevelser som erbjuds i den fysiska miljön och hur platserna används.

Resultaten går att ta del av på utställningen ”Experiment Stockholm” på Färgfabriken, 23 september – 29 november. De kommer också att presenteras och förklaras för berörda myndigheter under december 2015.

Läs mer här, eller gå direkt till www.varardittstockholm.se och berätta om dina platser.

 

Fortsätt läs mer
6246 Träffar