New Urban Topologies återvänder till Alexandria.

När New Urban Topologies/NUT – Färgfabrikens internationella program för urban utveckling – besökte Alexandria för första gången, 2011, ville projektet hitta olika sätt att omvandla försummade stadsmiljöer till positiva kulturella värden för staden och dess medborgare.

När vi nu, i februari 2013, återbesöker staden vill vi undersöka nya kommunikationsvägar mellan stad och invånare

NUT Alexandria del II har en stark koppling till demokratirörelsen i Egypten och kommer framförallt att utgå från deltagardemokrati och kommunikation. Ambitionen att identifiera möjliga kommunikationsmöjligheter eller utmaningar relaterade till informations-och kommunikationsteknik (ICT). Med andra ord, NUT vill undersöka om ICT kan vara verktyget som etablerar och förbättrar dialogen mellan de lokala myndigheterna och medborgarna samtidigt som det blir ett instrument för invånarna att uttrycka sina åsikter.

NUT Alexandria del II genomförs 21–23 februari 2013. Mer information om besöket kommer snart att finnas tillgängligt här.

Färgfabriken har sedan hösten 2010 arrangerat seminarier, stadsvandringar och workshops i ett flertal städer inom ramen för det internationella demokratiprojektet New Urban Topologies, NUT. Till dags dato har NUT besökt sju olika städer. Mer om projektet, rapporter från besöken och ett rikt bildmaterial finns här. 

Fortsätt läs mer
  8800 Träffar

New Urban Topologies i Indonesien – 6–20 december 2013.

Färgfabriken befinner sig nu i december på ön Java, Indonesien, där vi under två veckors tid besöker städerna Jakarta, Bandung och Yogyakarta. Resan är det första steget mot ett möjligt framtida NUT-projekt på Java.

Indonesien har genomgått en enorm förändring sedan jag var där under mitten av 1980-talet. Jakarta närmar sig en 20-miljoners stad och detta innebär, som på många andra platser i världen, ett smärre kaos när stadens alla invånarna rör sig över gatorna. Motorcyklar svärmar genom den täta trafiken på gatorna. En informell kår av självutnämnda ”trafikpoliser” med visselpipor försöker skapa ordning i kaoset.

Indonesien är världens största muslimska land med en kultur som är tolerant och som kan ge inspiration till Mellanöstern. Här finns respekt och samspel mellan olika grupper. Konflikter pågår och det har under perioder varit intensiva konfrontationer. Men parallellt har en demokratisk process formats och växt fram under ca 10 års tid.

Möten med NGO:s, arkitekter och planerare.
Huvudsyftet för resan till Jakarta är att få en överblick och en inblick i hur man tänker kring stadsplanering just här. Det finns många intressanta, tankeväckande och konstruktiva projekt som pågår, bland annat strategier för att  hantera miljökatastrofer. Förändrade vattenflöden och översvämmningar med ofta enorma konsekvenser är en realitet här. Något vi även i Sverige börjar känna på genom de senaste årens översvämningar i våra älvar och floder.

Vi har också tittat närmre på lokala NGO:s arbete med att skapa relationer och konkreta projekt i utsatta slumområden. Vilket kan inspirera oss i vårt arbete med delar av miljonprogrammen på hemmaplan.

Konst och design
Vi har även besökt en konstskola i Yogyakarta, ett campus som har stora likheter med Konstfack. I Bandung såg vi konstutställningar som synkroniserar med den internationella konstscenen. Det finns även en stolthet över lokal design av exempelvis kläder. Indonesien rör på sig och det kommer att påverka oss i Sverige. Det är ett tåg som axellererar och vi bör inte missa det!

Joachim Granit, kreativ ledare Färgfabriken – direkt från Java.

Fortsätt läs mer
  9538 Träffar