Barn, arkitektur och stadsutveckling i Burma

Barn, arkitektur och stadsutveckling i Burma

Just nu befinner sig Färgfabriken i Yangon, Burma, för att förbereda två projekt som äger rum där under nästa år, inom ramen för våra program Building Blocks och New Urban Topologies.

Building Blocks Yangon

I Yangon planerar staden att till slutet av februari, inför den kommande kulturfestivalen, öppna upp de numera stängda hamnmagasinet vid den livliga hamnen i Yangons downtown. Stadens intentioner är aktivera denna del av hamnen och skapa en mötesplats med blandade aktiviteter och ett stort kulturellt utbud. I en av dessa lagerbyggnader planeras nu för att Building Blocks visas i månadsskiftet februari/mars.

Building Blocks är ett utställningskoncept där barns visioner ligger till grund för ny arkitektur, där barnen agerar beställare och arkitekterna ritar deras drömhus, som sedan byggs i stor skala.

De senaste dagarna har vi undersök platser för att realisera bygget tillsammans med snickaren Zaw Zaw samt arkitekterna Nway Oo och Hein Htet Aung. Workshops med barn har genomförts under hösten som har resulterat i två färdiga förslag. Nu ser över om vi ska bygga båda husen eller en kombination mellan de två idéerna.Skiss/förslag från Hein Htet Aungs grupp.


New Urban Topologies (NUT) Yangon

Färgfabrikens internationella program New Urban Topologies återvänder till Yangon för att tillsammans med en rad aktörer och medborgare arbeta med frågor om demokrati, ekonomisk och social segregation kopplat till stadens fysiska struktur. Vi följer på så sätt upp ett tidigare NUT-program i staden från 2015. Omkring 60 intervjuer med personer med koppling till en viss plats i staden har genomförts, och en film som bygger på dessa är under produktion. Projektet sker därefter i två faser, den första genomförs våren 2017 och är ett seminarium och workshop där projektets nästa fas planeras. Under fas två, hösten 2017, är ambitioner att använda gatan som en kommunikationsplattform där röster från människor i staden ges utrymme, i reflektioner över staden och det egna kvarteret.

Gatan där en utställning planeras för hösten 2017

Fortsätt läs mer
  8575 Träffar

Burma X 3

Burma X 3


Burma - en nation i förändring mot demokrati. Den politiska situationen har varit mycket omvälvande under senare tid. Efter 50 år av diktatur är Burma ett land som varit stängt för omvärlden, och som nu håller på att söka vägen mot  demokrati. Staden Yangon (Rangoon) växer explosionsartat. Färgfabriken har varit på plats sedan 2013 vid ett flertal tillfällen, genomfört projekt och träffat många olika verksamma inom arkitektur, stadsplanering och konst.

Nu i mars var vi där igen och arbetade med tre projekt som kommer realiseras under hösten 2016.


Balance and provocations, Färgfabriken, Stockholm

Är en utställning som visar fyra samtida Burmesiska konstnärer under september - november på Färgfabriken. Utställningens titel  vill ge utrymme för två parallella former av konstnärliga uttryck: dels ett större installationsbaserat verk där Burmas historia, filosofi och andlighet har en stark påverkan - balans. De andra uttrycken som vi vill visa är konstnärernas mer subversiva reaktioner på den politiska situationen - provokationer, i form av videoverk och performance. Denna dikotomi mellan balans och provokationer är utmärkande för Burmas samtida visuella kultur.


Building Blocks Yangon

Färgfabrikens utställningskoncept där barns visioner ligger till grund för ny arkitektur. Denna gång arbetas projektet fram med lokala arkitekter och barn i Yangon under våren 2016, med en stor utställning i skala 1.1 i Yangon oktober 2016. Building Blocks har tidigare genomförts i Stockholm, OsloBerlin och Mostar.


New Urban Topologies Yangon

Yangon har efter åren av diktatur självklart en brist  på demokratisk utveckling och står inför omfattande utmaningar, exempelvis hotade offentliga rum, brist på transparens och miljöfrågor. I oktober 2016 är det dags för den andra delen av New Urban Topologies i Yangon. New Urban Topologies är Färgfabrikens program där städer undersöks och möten skapas mellan olika intressen och grupperingar, med fokus på  demokrati, ekonomisk och social segregation i relation till städers fysiska struktur.

Fortsätt läs mer
  8829 Träffar