Ruangrupa artist talk - parallell conciousness

Ruangrupa artist talk - parallell conciousness

Välkomna på konstnärssamtal den 28 april kl 17!

Samma kväll är det vernissage för Nandi Nobells utställning Minnan av luft, och dessutom bakgårdsfest med konsert och loppis!

Fri entré hela kvällen!

Ruangrupa är en samtida konstorganisation som grundades år 2000 av en grupp konstnärer i Jakarta, en ideell organisation för att främja konst i stadsmiljö och arbeta brett med kultur genom utställningar, festivaler, konst, laboratorier, workshops, undersökningar och böcker, tidskrifter, och i onlinepublikationer.

b2ap3_thumbnail_IMG_1379.JPG

Under 2 månader har tre medlemmar i Ruangrupa Artlab varit i Stockholm på Iaspis-stipendium. Här har de arbetat med att kartlägga och analysera konstscenen, något de också har gjort på flera andra platser i världen.

b2ap3_thumbnail_IMG_1608.JPG

De har träffat och samtalat med många aktörer i Stockholms konstliv och undersökt hur konsten formar Stockholm på många olika sätt.

b2ap3_thumbnail_IMG_1331.JPG

"We encountered the several actors and ideas that actively produce the narrative and perspective of art and how it should expand in the future - without forgetting the history when reflecting about today. In a realm that is constantly changing and challenging, they involved to determine the significance of art.

We read the patterns how these actors use art as a tool to understand and engage with the local issues and how it is connected internationally at the same time. Through working with the complexity of contemporary art and its daily context, ruangrupa artlab tries to analyze what is happening in the Stockholm art scene today, looking at how things developed in similar practices, yet turn into contrast to one another. "

Riksa Afiaty, Ruangrupa

b2ap3_thumbnail_IMG_1560.JPG

 

Art Lab, one of the divisions of Ruangrupa, is a program of art projects that conduct researches and creative collaborations on urban and media issues, a space of collaboration for both individual artists and collectives of interdisciplinary fields from inside and outside Indonesia.

b2ap3_thumbnail_IMG_1375.JPG

Fortsätt läs mer
  7083 Träffar

Burma X 3

Burma X 3


Burma - en nation i förändring mot demokrati. Den politiska situationen har varit mycket omvälvande under senare tid. Efter 50 år av diktatur är Burma ett land som varit stängt för omvärlden, och som nu håller på att söka vägen mot  demokrati. Staden Yangon (Rangoon) växer explosionsartat. Färgfabriken har varit på plats sedan 2013 vid ett flertal tillfällen, genomfört projekt och träffat många olika verksamma inom arkitektur, stadsplanering och konst.

Nu i mars var vi där igen och arbetade med tre projekt som kommer realiseras under hösten 2016.


Balance and provocations, Färgfabriken, Stockholm

Är en utställning som visar fyra samtida Burmesiska konstnärer under september - november på Färgfabriken. Utställningens titel  vill ge utrymme för två parallella former av konstnärliga uttryck: dels ett större installationsbaserat verk där Burmas historia, filosofi och andlighet har en stark påverkan - balans. De andra uttrycken som vi vill visa är konstnärernas mer subversiva reaktioner på den politiska situationen - provokationer, i form av videoverk och performance. Denna dikotomi mellan balans och provokationer är utmärkande för Burmas samtida visuella kultur.


Building Blocks Yangon

Färgfabrikens utställningskoncept där barns visioner ligger till grund för ny arkitektur. Denna gång arbetas projektet fram med lokala arkitekter och barn i Yangon under våren 2016, med en stor utställning i skala 1.1 i Yangon oktober 2016. Building Blocks har tidigare genomförts i Stockholm, OsloBerlin och Mostar.


New Urban Topologies Yangon

Yangon har efter åren av diktatur självklart en brist  på demokratisk utveckling och står inför omfattande utmaningar, exempelvis hotade offentliga rum, brist på transparens och miljöfrågor. I oktober 2016 är det dags för den andra delen av New Urban Topologies i Yangon. New Urban Topologies är Färgfabrikens program där städer undersöks och möten skapas mellan olika intressen och grupperingar, med fokus på  demokrati, ekonomisk och social segregation i relation till städers fysiska struktur.

Fortsätt läs mer
  6963 Träffar